Loading...

27/2/2019 Giá cà phê rớt mạnh, NY nhiều hơn và gây khó cho London sắp tới

27/02/19

London

1538-12 (1552-1534)     1545-15 (1559-1541)

New York 5/19

96.80-3.05 (99.6-96.35)   99.60-3 (102.35-99.20)

Giá cách biệt giữa sàn NY với LDN A với R là 27.03 vs 29.53(–) DX/USD 96.00 (-)  BRLUSD 3.75 (0)

Nhận định chung cho rằng giá cà phê 2 sàn rớt do tin mưa về nhiều và đều trên các vùng cà phê Brazil, cộng với đồng Brl giao dịch yếu so với Usd nên cà phê Brazil được đưa ra chốt nhiều. Robusta giảm theo NY nhưng không mạnh bằng.

Khả năng các nhà kinh doanh cà phê đang siết giá cách biệt, nay là 27.03 cts/lb để ‘’chặt’’ ai mua khi GCB 31 cts/lb.

Giá cách biệt hiện nay là bài toán khó đoán. Giá cách biệt quá rẻ và rủi ro phía trước nằm bên robusta. Như vậy, hướng tăng robusta sắp tới khó có bất ngờ để qua 1560 cơ sở tháng 5/19.

NQB