Loading...

ABIC: Tiêu thụ cà phê Brazil tăng 4,8% trong năm 2018

07/02/19

Tiêu thụ cà phê tại Brazil tăng 4,8% trong năm 2018 với tốc độ tăng nhanh nhất kể từ năm 2006 và kỳ vọng tăng với tốc độ bền vững trong vài năm tới do sức tiêu thụ kinh tế và chuyển đổi nhu cầu hỗ trợ nhu cầu sản phẩm cà phê tại Brazil, Hiệp hội Cà phê Brazil (ABIC) cho biết.

Số liệu ABICA hiện nay được tính theo phương pháp mới, bắt đầu không coi trọng khối lượng cà phê trước đây thuộc các công ty không đăng ký như các nông trại, các quán cà phê, các hội chọ và các thương nhân không chính thức khác.

Theo phương pháp mới, tiêu thụ cà phê Brazil đạt 21 triệu bao trong niên vụ 2017/18. Theo phương pháp cũ thì sẽ đạt khoảng 23 triệu bao, ABIC cho biết.

Theo số liệu từ ABIC thì tiêu thụ cà phê thô bình quân đầu người tại Brazil đạt 6,02 kg/người trong năm 2018 so với 5,81 kg/người ở năm trước.

“Chúng tôi ghi nhận mức tiêu thụ cà phê cao kỷ lục kể từ năm 2006. Điều đó do nhiều yếu tố nhưng không nghi ngờ gì nữa, chúng tôi nhận thấy sự gia tăng nhu cầu tiêu thụ của công chúng, sự cải tiến và giới thiệu các sản phẩm khác nhau… Ngày nay cà phê được làm theo sự khác biệt, kết hợp các sản phẩm, thay đổi cách thức chuẩn bị… Tôi cho rằng tất cả những điều này giải thích cho thực tế tiêu thụ cà phê tăng,” Nathan Herszkowicz, Giám đốc điều hành ABIC cho biết.

Xu thế này cho thấy tiêu thụ cà phê tại Brazil tăng trưởng đáng kể từ 3,5% đến năm 2021, theo số liệu Euromonitor do ABIC sử dụng.

Nếu điều này được xác nhận, Brazil sẽ tiêu thụ 21,7 triệu bao cà phê trong năm 2019 và 23,3 triệu bao trong năm 2021 theo phương pháp tính mới.

“Điều kiện này cũng liên quan đến sự phục hồi kinh tế, không ngờ gì gì nữa,” Giám đốc điều hành ABIC bình luận thêm.

(Thông tin mang tính tham khảo)

HNH @ 06h45