Loading...

Bài 13: Cặp mô hình Bullish Morning Star và Bearish Evening Star

16/12/18

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Bài 13: Cặp mô hình Bullish Morning Star và Bearish Evening Star

1. Mô hình Bullish Morning Star

Mô hình Bullish Morning Star (mô hình ngôi sao ban mai tăng giá) bao gồm 3 dạng nến báo hiệu điểm đáy thị trường quan trọng. Nó bao gồm một thân nến giảm giá (màu đen hoặc đỏ) dài theo sau bởi một thân nến nhỏ (màu trắng/xanh hoặc đen/đỏ) giảm giá tạo khoảng trống xuống dưới để hình thành nên ngôi sao. Hai dạng nến này tạo nên mô hình ngôi sao cơ bản. Dạng nến thứ 3 là dạng nến tăng giá có mưc giá đóng cửa nằm trên mức giá đóng cửa của dạng nến ngày thứ nhất. Nến thứ 3 này cho thấy thị trường đã xoay chuyển theo xu hướng tăng giá.

Thị trường đặc trưng theo xu hướng giảm giá (downtrend), xuất hiện một dạng nến giảm giá dài vào ngày thứ nhất, ngày thứ 2 xuất hiện một thân nến nhỏ (tăng giá hoặc giảm giá) tạo khoảng trống xuống dưới theo hướng của xu hướng downtrend, ngày thứ 3 xuất hiện một dạng nến tăng giá.

Dạng nến giảm giá có thân dài cho thấy người đầu cơ giá xuống chi phối thị trường, rồi xuất hiện một thân nến nhỏ ám chỉ người bán không thể đẩy giá thị trường đi xuống. Thân nến tăng giá rõ nét vào ngày thứ 3 chứng tỏ người đầu cơ giá lên đã kiểm soát tình hình. Mô hình Bullish Morning Star lý tưởng sẽ tạo khoảng trống (gap) trước và sau dạng nến nằm giữa. Khoảng trống thứ 2 (giữa dạng nến 2 và 3) thì hiếm song thiếu nó thì không đánh mất sức mạnh của mô hình này. 

Ngôi sao có thể có số lượng 1, 2 hoặc 3. Màu của ngôi sao và những khoảng trống của nó thì không quan trọng. Độ tin cậy của mô hình này rất cao nhưng vẫn cần sự xác nhận dưới hình thức một dạng nến tăng giá với mức giá đóng cửa cao hơn hoặc một khoảng trống đi lên.

2. Mô hình Bearish Evening Star

Mô hình Bearish Evening Star (mô hình ngôi sao ban chiều giảm giá) bao gồm 3 dạng nến báo hiệu điểm đỉnh thị trường đảo chiều. Nó bao gồm một thân nến tăng giá (màu trắng hoặc xanh) dài theo sau bởi một thân nến nhỏ (màu trắng/xanh hoặc đen/đỏ) tạo khoảng trống lên trên để hình thành nên ngôi sao. Thực ra thì hai dạng nến này tạo nên mô hình ngôi sao cơ bản. Sau đó dạng nến thứ 3 là dạng nến giảm giá có mức giá đóng cửa nằm trong thân nến của dạng nến ngày thứ nhất. Nến thứ 3 này rõ ràng cho thấy thị trường đã xoay chuyển theo xu hướng giảm giá. 


Thị trường đặc trưng theo xu hướng tăng giá (uptrend), xuất hiện một dạng nến tăng giá dài vào ngày thứ nhất, ngày thứ 2 xuất hiện một thân nến nhỏ (tăng giá hoặc giảm giá) tạo khoảng trống lên trên theo hướng của xu hướng uptrend, ngày thứ 3 xuất hiện một dạng nến giảm giá.

Thị trường theo xu hướng uptrend khi xuất hiện dạng nến trắng (hoặc xanh) tăng giá có thân dài cho thấy bản chất tăng giá của thị trường, rồi xuất hiện một thân nến nhỏ ám chỉ người mua không thể đẩy giá thị trường đi lên. Thân nến giảm giá rõ nét vào ngày thứ 3 chứng tỏ người đầu cơ giá xuống đã kiểm soát tình hình. Mô hình Bearish Evening Star lý tưởng sẽ tạo khoảng trống (gap) trước và sau dạng nến nằm giữa. Khoảng trống thứ 2 (giữa dạng nến 2 và 3) thì hiếm song thiếu nó thì không đánh mất sức mạnh của mô hình này. 

Ngôi sao có thể có số lượng 1, 2 hoặc 3. Màu của ngôi sao và những khoảng trống của nó thì không quan trọng. Độ tin cậy của mô hình này rất cao nhưng vẫn cần sự xác nhận dưới hình thức một dạng nến giảm giá với mức giá đóng cửa thấp hơn hoặc một khoảng trống đi xuống (gap down).

(Thông tin mang tính tham khảo)

HNH