Loading...

Bài 8: Giới thiệu 3 mô hình Doji kinh điển – Doji chuồn chuồn, Doji bia đá, Doji chân dài

11/12/18

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Bài 8 — GIỚI THIỆU 3 MÔ HÌNH DOJI KINH ĐIỂN — DOJI CHUỒN CHUỒN, DOJI BIA ĐÁ, DOJI CHÂN DÀI

I. Mô hình Doji chuồn chuồn (Dragonfly Doji)

Doji chuồn chuồn (Dragonfly Doji) là một dạng nến đảo chiều quan trọng chủ yếu xảy ra tại đáy của các xu hướng giảm giá (downtrend).

Doji chuồn chuồn được tạo ra khi giá mở cửa (open), giá cao nhất (high) và giá đóng cửa (close) tương đương nhau hoặc gần như nhau (trường hợp giá mở cửa, giá cao nhất và giá đóng cửa ở cùng mức giá là rất hiếm thấy). Phần quan trọng nhất của Doji chuồn chuồn là bóng dưới (lower shadow) dài.

 

Bóng dưới dài ám chỉ rằng thị trường đang cố tìm điểm hỗ trợ tiềm năng. Quá trình hình thành Doji chuồn chuồn xảy ra khi nhà đầu cơ giá xuống có thể tạo sức ép đẩy giá theo chiều hướng xuống nhưng một vùng hỗ trợ được tìm thấy tại mức giá thấp nhất trong ngày và sức mua có thể đẩy giá trở lại mức giá mở cửa. Do đó xu thế giảm giá trước đó hoàn toàn bị nhà đầu cơ giá lên bác bỏ.


Doji chuồn chuồn là một mô hình nến đảo chiều cực kỳ hữu ích để giúp nhà đầu tư nhìn thấy rõ điểm hỗ trợ cự. Sau một xu hướng giảm giá, Doji chuồn chuồn có thể báo hiệu cho nhà đầu tư biết rằng xu hướng giảm giá đó có thể đã kết thúc và các trạng thái bán khống có thể cần được tất toán. Dù sao thì các chỉ báo kỹ thuật khác cũng cần được sử dụng kết hợp với Doji chuồn chuồn để xác định dấu hiệu mua chắc chắn. Một tín hiệu tiềm năng có thể đó là sự phá vỡ (breakout) đường xu hướng kháng cự (resistance trendline) của xu hướng giảm giá đó.

Phiên bản trái chiều của Doji chuồn chuồn là Doji bia đá (Gravestone Doji).

II. Mô hình Doji bia đá (Gravestone Doji)

Doji bia đá (Gravestone Doji) là một dạng nến đảo chiều quan trọng chủ yếu xảy ra tại đỉnh của các xu hướng tăng giá (uptrend).

Doji bia đá được tạo ra khi giá mở cửa (open), giá thấp nhất (low) và giá đóng cửa (close) tương đương nhau hoặc gần như nhau ( trường hợp giá mở cửa, giá thấp nhất và giá đóng cửa ở cùng mức giá là rất hiếm thấy). Phần quan trọng nhất của Doji bia đá là bóng trên (upper shadow) dài.


Bóng trên dài nói chung được các nhà phân tích kỹ thuật lý giải là thị trường đang cố tìm điểm kháng cự tiềm năng. Quá trình hình thành Doji bia đá xảy ra khi nhà đầu cơ giá xuống có thể tạo sức ép đẩy giá theo chiều hướng lên. Tuy nhiên vùng kháng cự được xác định tại mức giá cao nhất (high) trong ngày và sức bán có thể đẩy giá trở lại khu vực giá mở cửa. Do đó xu thế tăng giá trước đó đã hoàn toàn bị nhà đầu cơ giá xuống bác bỏ.

Doji bia đá là một mô hình nến đảo chiều cực kỳ hữu ích để giúp nhà đầu tư nhìn thấy rõ điểm kháng cự. Sau một xu hướng tăng giá, Doji bia đá có thể báo hiệu cho nhà đầu tư biết rằng xu hướng tăng giá đó đã kết thúc và các trạng thái mua có thể cần được tất toán. Dù sao thì các chỉ báo kỹ thuật khác cũng cần được sử dụng kết hợp với Doji bia đá để xác định dấu hiệu bán thực sự. Một tín hiệu tiềm năng có thể đó là sự phá vỡ (breakout) đường xu hướng hỗ trợ (support trendline) của xu hướng tăng giá đó.

III. Mô hình Doji chân dài (Long Legged Doji)

Doji chân dài (Long Legged Doji) là dạng nến có bóng trên và bóng dưới dài và mức giá đóng cửa tương đương hoặc gần bằng với mức giá mở cửa. Theo thời gian thì giá dao động lên xuống mạnh trước khi đóng cửa tại hoặc gần mức giá mở cửa. Điều này phản ánh sự thiếu quả quyết rõ nét giữa người đầu cơ giá lên và nhà đầu cơ giá xuống. Doji chân dài là dạng nến rất sâu sắc, nó cho thấy giá tăng cao lên trong ngày nhưng rồi hoạt động chốt lời xảy ra đưa giá trở lại vị trí mở cửa hoặc giá giảm sâu và nhà đầu cơ giá xuống chốt lời các trạng thái bán rồi sức mua gia tăng đưa giá trở về vị trí mở cửa.Kinh nghiệm cho thấy khi Doji chân dài xuất hiện bên ngoài dãy Bollinger sẽ là khả năng đảo chiều rất lớn. Một dấu hiệu bán sẽ có căn cứ nếu các chỉ báo Stochastic ở vùng siêu mua và một dấu hiệu mua sẽ có căn cứ nếu các chỉ báo Stochastic ở vùng siêu bán.

Trong một xu hướng tăng giá kéo dài, một Long Legged Doji xuất hiện thường cảnh báo sự thiếu quả quyết và bối rối rất lớn trong thị trường. Long-legged Doji thể hiện giá dao động mạnh trên và dưới mức mở cửa tuy nhiên khi đóng cửa thì rất gần mức mở cửa nên kết quả có sự thay đổi nhỏ so với mức mở cửa ban đầu và sự phấn khích trong ngày giao dịch phản ánh rõ nét là thị trường đã mất đi cảm giác xu hướng của nó. 
 

Long Legged Doji chỉ thể hiện rằng xu hướng trước đó mất đi sức mạnh do hoạt động chốt lời chi phối và báo hiệu khả năng thay đổi xu hướng. Đối với nhà đầu tư thận trọng nên kỳ vọng sự xác nhận xu hướng sau đó. Những dạng nến xác nhận sau đó sẽ cho biết người thắng trong cuộc chiến giữa người đầu cơ giá lên và người đầu cơ giá xuống.


Đối với một xu hướng giảm giá kéo dài mà xuất hiện Doji chân dài thì biểu hiện ngược lại.

(Thông tin mang tính tham khảo)

HNH