Loading...

BÁO CÁO CAM KẾT THƯƠNG NHÂN CHI TIẾT (Số liệu tính đến ngày 03/12/2019)

07/12/19

Theo báo cáo cam kết thương nhân (COT) trên sàn ICE Futures US tại New York trong tuần giao dịch từ ngày 27/11 – 03/12/2019 (số liệu do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) tại Mỹ công bố lúc 03h30 ngày 07/12/2019):

– Vị thế đầu cơ chỉ hợp đồng tương lai của bộ phận các quỹ quản lý tiền tệ đã tăng 11.168 lô mua khống (tương đương tăng 359,22%), đăng ký 14.277 lô mua khống ròng; vị thế đầu cơ kết hợp cả hợp đồng tương lai và quyền chọn của bộ phận các quỹ quản lý tiền tệ đã tăng 10.593 lô mua khống (tương đương tăng 319,55%), đăng ký 13.908 lô mua khống ròng.

– Vị thế đầu cơ chỉ hợp đồng tương lai của bộ phận đầu cơ phi thương mại đã tăng 9.388 lô mua khống (tương đương tăng 76,88%), đăng ký 21.599 lô mua khống ròng; vị thế đầu cơ kết hợp cả hợp đồng tương lai và quyền chọn của bộ phận đầu cơ phi thương mại đã giảm 6.636 lô bán khống (tương đương giảm 87,41%), đăng ký 956 lô bán khống ròng.

Theo báo cáo COT trên sàn ICE Futures Europe tại London trong tuần giao dịch từ ngày 27/11 – 03/12/2019: Vị thế đầu cơ chỉ hợp đồng tương lai của bộ phận các quỹ quản lý tiền tệ đã giảm 1.342 lô bán khống (tương đương giảm 7,90%), đăng ký 15.656 lô bán khống ròng; vị thế đầu cơ kết hợp cả hợp đồng tương lai và quyền chọn của bộ phận các quỹ quản lý tiền tệ đã giảm 905 lô bán khống (tương đương giảm 5,19%), đăng ký 16.518 lô bán khống ròng.

Số liệu cam kết thương nhân trong tuần từ ngày 04 – 10/12/2019 sẽ được công bố lúc 03h30 ngày 14/12/2019. Theo diễn biến thực tế thị trường cà phê có thể thấy các tổ chức đầu cơ tại thị trường New York đã có dấu hiệu chuyển sang mua khống nhưng các tổ chức đầu cơ tại thị trường London vẫn chưa mua khống (chỉ giảm lượng bán khống với mức giảm cầm chừng và thận trọng).

(Thông tin mang tính tham khảo)

Huỳnh Nhật Hà