Loading...

BÁO CÁO CAM KẾT THƯƠNG NHÂN CHI TIẾT (Số liệu tính đến ngày 07/01/2020)

11/01/20

Theo báo cáo cam kết thương nhân (COT) trên sàn ICE Futures US tại New York trong tuần giao dịch từ ngày 02 – 07/01/2020 (số liệu do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) tại Mỹ công bố lúc 03h30 ngày 11/01/2020):

– Vị thế đầu cơ chỉ hợp đồng tương lai của bộ phận các quỹ quản lý tiền tệ đã giảm 1.579 lô mua khống (tương đương giảm 3,80%), đăng ký 40.011 lô mua khống ròng; vị thế đầu cơ kết hợp cả hợp đồng tương lai và quyền chọn của bộ phận các quỹ quản lý tiền tệ đã giảm 1.800 lô mua khống (tương đương giảm 4,38%), đăng ký 39.307 lô mua khống ròng.

– Vị thế đầu cơ chỉ hợp đồng tương lai của bộ phận đầu cơ phi thương mại đã giảm 2.175 lô mua khống (tương đương giảm 4,70%), đăng ký 44.140 lô mua khống ròng; vị thế đầu cơ kết hợp cả hợp đồng tương lai và quyền chọn của bộ phận đầu cơ phi thương mại đã giảm 1.476 lô mua khống (tương đương giảm 3,15%), đăng ký 45.384 lô mua khống ròng.

– Vị thế giao dịch chỉ hợp đồng tương lai của bộ phận thương nhân thương mại đã giảm 952 lô bán khống (tương đương giảm 1,93%), đăng ký 48.283 lô bán khống ròng; vị thế giao dịch kết hợp cả hợp đồng tương lai và quyền chọn của bộ phận thương nhân thương mại đã giảm 25 lô bán khống (tương đương giảm 0,05%), đăng ký 49.485 lô bán khống ròng.

Theo báo cáo cam kết thương nhân (COT) trên sàn ICE Futures Europe tại London trong tuần giao dịch từ ngày 02 – 07/01/2020: Vị thế đầu cơ chỉ hợp đồng tương lai của bộ phận các quỹ quản lý tiền tệ đã tăng 2.584 lô bán khống (tương đương tăng 17,20%), đăng ký 17.603 lô bán khống ròng; vị thế đầu cơ kết hợp cả hợp đồng tương lai và quyền chọn của bộ phận các quỹ quản lý tiền tệ đã tăng 2.456 lô bán khống (tương đương tăng 16,51%), đăng ký 17.331 lô bán khống ròng (dư bán).

Số liệu cam kết thương nhân trong tuần từ ngày 08 – 14/01/2020 sẽ được công bố lúc 03h30 ngày 18/01/2020 (thứ Bảy).

(Thông tin mang tính tham khảo)

Huỳnh Nhật Hà