Loading...

Báo cáo thay đổi việc làm ADP

13/12/18

Báo cáo thay đổi việc làm ADP

1. Thay đổi việc làm theo ADP là gì?

Số liệu việc làm do Viện Nghiên cứu ADP khảo sát là công cụ đo lường sự thay đổi trong tổng số người có việc làm thuộc khu vực tư nhân tại Mỹ. Chỉ số này tăng tích cực cho thấy dấu hiệu cải thiện trong sức chi tiêu tiêu dùng ở Mỹ – chỉ báo cho sức tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên báo cáo việc làm ADP thường cập nhật chỉ 2 tuần đầu của tháng, do đó khảo sát này không phản ánh được chính xác thực trạng của thị trường bất động sản. Mặt khác báo cáo này cũng góp phần hỗ trợ tạm thời cho niềm tin của người dân vào bối cảnh thị trường lao động trước thời điểm bảng lương phi nông nghiệp được công bố.

Thay đổi việc làm ADP sẽ do Công ty Xử lý dữ liệu tự động (ADP) công bố.

2. Tầm quan trọng của khảo sát việc làm ADP đối với các nhà đầu tư

Thông qua việc theo dõi kỹ lưỡng số liệu việc làm do ADP khảo sát, các nhà đầu tư sẽ tìm ra được chiến lược đầu tư phù hợp cũng như nhận biết được các thách thức trong cơ hội đầu tư, bên cạnh đó là cách quản lý danh mục đầu tư của mình. Khảo sát ADP cung cấp báo cáo tổng thể về số lượng người đang tìm việc làm, đã tìm được việc, được trả bao nhiêu và làm việc bao nhiêu giờ.

Việc thống kê tình hình việc làm giúp nhà đầu tư có cái nhìn chi tiết về xu hướng tiền lương và hậu quả lạm phát cao. Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ – FED thường xuyên giám sát các số liệu việc làm để đề phòng lạm phát. Nếu tỷ lệ lạm phát duy trì trong tầm kiểm soát hay dưới mức mục tiêu của ngân hàng trung ương, thì sẽ thuận lợi cho ngân hàng trong quá trình vận hành chính sách tiền tệ phù hợp. Nếu như lạm phát bùng phát mạnh, ngân hàng sẽ tìm biện pháp hạn chế kích thích nền kinh tế.

Khảo sát ADP còn phản ánh được tính chất căng thẳng trong thị trường việc làm. Nếu như lạm phát tiền lương được báo trước, tỷ suất lợi nhuận sẽ tăng, giá cổ phiếu và trái phiếu đều giảm, chắc chắn nhà đầu tư sẽ thực hiện điều chỉnh lại danh mục vốn đầu tư để lường trước rủi ro. Ngược lại, khi việc làm tăng trưởng chậm hay thậm chí không tăng, tỷ suất lợi nhuận sẽ giảm sút đồng thời làm tăng giá kì phiếu và trái phiếu.

3. Ảnh hưởng của thay đổi việc làm ADP của Mỹ lên đồng USD về mặt lý thuyết

Về mặt lý thuyết, nếu như khảo sát ADP với kết quả kỳ này tăng cao hơn so với kỳ vọng hoặc kỳ trước, phản ánh mặt tích cực của thị trường lao động khi nhiều công ty tham gia cung ứng việc làm cho thị trường, tác động tích cực lên sức chi tiêu tiêu dùng và sau đó là kích thích đà tăng trưởng kinh tế. Đồng USD sẽ được hậu thuẫn khi khảo sát tích cực và ngược lại khảo sát với kết quả kỳ này giảm hay thậm chí là giảm mạnh so với kỳ vọng hoặc kỳ trước, thì đồng USD cũng sẽ chịu sức ép suy giảm.

(Thông tin mang tính tham khảo)

HNH