Loading...

Các mức chặn kỹ thuật cà phê theo phương pháp Pivot ngày 02/10/2019

02/10/19

* Kết quả thị trường ngày 01/10/2019:

– LD T11: Biên độ 1307 – 1321: Giảm về dưới mức chặn dưới số #1 (1311) rồi phục hồi đóng cửa ngay mức chặn dưới số #1 (mức giá High gần mức chặn trên số #1: 1326).

LD T1: Biên độ 1326 – 1340: Giảm về dưới mức chặn dưới số #1 (1330) rồi phục hồi đóng cửa ngay mức chặn dưới số #1 (mức giá High gần mức chặn trên số #1: 1346).

NY T12: Biên độ 99.65 – 101.60: Giảm về gần mức chặn dưới số #1 (99.00) rồi phục hồi trên khung Pivot (mức giá High cách xa mức chặn trên số #1: 102.63).

NY T3: Biên độ 103.30 – 105.10: Giảm về gần mức chặn dưới số #1 (103.03) rồi phục hồi trên khung Pivot (mức giá High cách xa mức chặn trên số #1: 106.18).

* Các mức chặn kỹ thuật theo phương pháp Pivot ngày 02/10/2019

  LD T11 LD T1 NY T12 NY T3
Giá Last Close 1311 1330 101.35 104.95
Giá Prev21D Close 1329 1352 99.55 100.30
Chặn trên 3 1333 1352 104.03 107.40
Chặn trên 2 1327 1346 102.82 106.25
Chặn trên 1 1319 1338 102.08 105.60
Khung Pivot 1313 – 1315 1332 – 1334 100.87 – 101.19 104.42 – 104.78
Chặn dưới 1 1305 1324 100.00 103.80
Chặn dưới 2 1299 1318 98.92 102.65
Chặn dưới 3 1291 1310 98.18 102.00
Biên độ dự kiến 1305 – 1327 1324 – 1346 100.00 – 102.82 103.80 – 106.25
5 Day MA 1315 1335 101.04 104.58
20 Day MA 1313 1336 100.19 103.69
50 Day MA 1331 1355 99.74 103.30
100 Day MA 1388 1412 102.86 106.42
200 Day MA 1466 1487 105.52 109.17
Chú thích – Thị trường có xu thế tăng giá trong ngày nếu gần cuối phiên duy trì vững trên Khung Pivot.

– Thị trường có xu thế giảm giá trong ngày nếu gần cuối phiên duy trì dưới hoặc trong Khung Pivot

(Thông tin mang tính tham khảo)

Huỳnh Nhật Hà