Loading...

Các mức chặn kỹ thuật theo phương pháp Pivot ngày 04/12/2019

04/12/19

* Kết quả thị trường ngày 03/12/2019:

– LD T1: Biên độ 1388 – 1408: Mức giá low nằm tại biên trên của khung Pivot (1386 – 1388), mức giá high nằm sát trên mức chặn trên số #1 (1405), mức giá close (1392) nằm trên khung Pivot.

LD T3: Biên độ 1406 – 1428: Mức giá low nằm sát dưới biên dưới của khung Pivot (1407 – 1409), mức giá high nằm sát trên mức chặn trên số #1 (1426), mức giá close (1412) nằm trên khung Pivot.

NY T3: Biên độ 121.20 – 124.75: Mức giá low nằm sát trên điểm Pivot (121.05), mức giá high nằm trên mức chặn trên số #1 (124.15), mức giá close (123.80) nằm trên khung Pivot (120.58 – 121.52).

NY T5: Biên độ 123.40 – 126.95: Mức giá low nằm tại biên trên của khung Pivot (121.73 – 123.43), mức giá high nằm trên mức chặn trên số #1 (126.40), mức giá close (126.05) nằm trên khung Pivot.

* Các mức chặn kỹ thuật theo phương pháp Pivot ngày 04/12/2019

LD T1 LD T3 NY T3 NY T5
Giá Last Close 1392 1412 123.80 126.05
Giá Prev21D Close 1339 1356 107.25 109.50
Chặn trên số #4 1456 1481 133.90 136.12
Chặn trên số #3 1436 1459 130.35 132.57
Chặn trên số #2 1416 1437 126.80 129.02
Chặn trên số #1 1404 1425 125.30 127.53
Khung Pivot 1390 – 1392 1410 – 1412 120.70 – 122.76 121.73 –  123.43
Điểm Pivot 1391 1411 121.73 122.58
Chặn dưới số #1 1384 1406 121.75 123.98
Chặn dưới số #2 1376 1405 119.70 121.92
Chặn dưới số #3 1356 1348 118.20 120.43
Chặn dưới số #4 1336 1371 112.60 114.82
Biên độ dự kiến 1380 – 1404 1402 – 1425 122.76 – 125.30 123.43 – 127.53
5 Day MA 1384 1401 120.03 122.29
20 Day MA 1385 1402 113.72 116.01
50 Day MA 1327 1347 106.50 108.87
100 Day MA 1347 1372 105.59 107.88
200 Day MA 1421 1444 106.58 108.87

(Thông tin mang tính tham khảo)

Huỳnh Nhật Hà