Loading...

Các mức chặn kỹ thuật theo phương pháp Pivot ngày 06/12/2019

06/12/19

* Kết quả thị trường ngày 05/12/2019:

– LD T1: Biên độ 1340 – 1383: Mức giá low nằm cách xa trên mức chặn dưới số #1 (1324), mức giá high nằm sát mức chặn trên số #1 (1382), mức giá close (1380) nằm trên khung Pivot (1355 – 1373).

LD T3: Biên độ 1364 – 1403: Mức giá low nằm cách xa trên mức chặn dưới số #1 (1349), mức giá high nằm tại mức chặn trên số #1 (1403), mức giá close (1401) nằm trên khung Pivot (1378 – 1394).

NY T3: Biên độ 121.20 – 125.30: Mức giá low nằm sát dưới khung Pivot (121.29 – 121.35) và xa trên mức chặn trên số #1 (119.85), mức giá high nằm dưới mức chặn trên số #2 (125.95), mức giá close (124.85) nằm trên khung Pivot.

NY T5: Biên độ 123.35 – 127.45: Mức giá low nằm sát dưới khung Pivot (123.51 – 123.53) và xa trên mức chặn trên số #1 (122.15), mức giá high nằm dưới mức chặn trên số #2 (128.10), mức giá close (127.00) nằm trên khung Pivot.

* Các mức chặn kỹ thuật theo phương pháp Pivot ngày 06/12/2019

LD T1 LD T3 NY T3 NY T5
Giá Last Close 1380 1401 124.85 127.00
Giá Prev21D Close 1378 1372 111.55 113.80
Chặn trên số #4 1497 1506 136.08 138.23
Chặn trên số #3 1454 1467 131.98 134.13
Chặn trên số #2 1411 1428 127.88 130.03
Chặn trên số #1 1395 1415 126.37 128.52
Khung Pivot 1372 – 1378 1395 – 1399 123.05 – 124.25 125.27 –  126.43
Điểm Pivot 1375 1397 123.65 125.85
Chặn dưới số #1 1352 1376 122.27 124.42
Chặn dưới số #2 1325 1350 119.68 121.83
Chặn dưới số #3 1282 1337 118.17 120.32
Chặn dưới số #4 1239 1272 111.48 113.63
Biên độ dự kiến 1383 – 1340 1404 – 1361 126.65 – 122.27 128.80 – 124.42
5 Day MA 1378 1400 122.19 124.41
20 Day MA 1385 1405 114.97 117.27
50 Day MA 1328 1349 107.39 109.65
100 Day MA 1345 1369 105.74 108.04
200 Day MA 1419 1441 106.68 108.97

(Thông tin mang tính tham khảo)

Huỳnh Nhật Hà