Loading...

Các mức chặn kỹ thuật theo phương pháp Pivot ngày 07/11/2019

07/11/19

* Kết quả thị trường ngày 06/11/2019:

– LD T1: Biên độ 1333 – 1358: Mức giá low nằm sát trên biên trên của khung Pivot (1318 – 1332), mức giá high nằm sát trên mức chặn trên số #1 (1357), mức giá close (1352) nằm cách xa trên khung Pivot.

LD T3: Biên độ 1350 – 1377: Mức giá low nằm tại biên trên của khung Pivot (1338 – 1350), mức giá high nằm sát trên mức chặn trên số #1 (1373), mức giá close (1372) nằm cách xa trên khung Pivot.

NY T12: Biên độ 105.05  – 108.20: Mức giá low nằm sát biên trên của khung Pivot (103.58 – 105.06), mức giá high nằm sát mức chặn trên số #2 (108.13), mức giá close (108.00) nằm cách xa trên khung Pivot.

– NY T3: Biên độ 108.65  – 111.70: Mức giá low nằm sát biên trên của khung Pivot (107.15 – 108.69), mức giá high nằm sát mức chặn trên số #2 (111.75), mức giá close (111.55) nằm cách xa trên khung Pivot.

* Các mức chặn kỹ thuật theo phương pháp Pivot ngày 07/11/2019

LD T1 LD T3 NY T12 NY T3
Giá Last Close 1352 1372 108.00 111.55
Giá Prev21D Close 1280 1305 95.45 99.10
Chặn trên R#4 1423 1447 116.53 119.78
Chặn trên R#3 1398 1420 113.38 116.73
Chặn trên R#2 1373 1393 110.23 113.68
Chặn trên R#1 1362 1383 109.12 112.62
Khung Pivot (PR) 1326 – 1344 1346 – 1364 105.42 – 107.14 108.97 – 110.69
Điểm Pivot (PP) 1335 1355 106.28 109.83
Chặn dưới S#1 1337 1356 105.97 109.57
Chặn dưới S#2 1323 1339 103.93 107.58
Chặn dưới S#3 1298 1329 102.82 106.52
Chặn dưới S#4 1273 1285 97.63 101.48
Biên độ dự kiến 1365 – 1337 1383 – 1356 108.62 – 105.42 112.12 – 108.97
5 Day MA 1328 1346 104.68 108.25
20 Day MA 1275 1297 98.49 102.00
50 Day MA 1308 1332 98.97 102.49
100 Day MA 1367 1391 101.88 105.44
200 Day MA 1443 1465 103.37 107.00
Chú thích – Thị trường mạnh nếu duy trì liên tục trên Khung Pivot.

– Thị trường yếu nếu duy trì liên tục dưới Khung Pivot

– Thị trường yếu nếu giá đóng cửa gần nhất (LastClose) cách xa giá đóng cửa 21 phiên trước (Prev21DClose) và ngược lại

– Thị trường mạnh nếu giá đóng cửa gần nhất nằm trên giá trị các đường trung bình động 5/ 20/ 100 ngày (5/ 20/ 100 Day MA) và ngược lại

Chú ý – Giá LastClose nằm trên các đường trung bình động 5/ 20/ 50 ngày là tín hiệu tốt cho xu hướng ngắn hạn

(Thông tin mang tính tham khảo)

Huỳnh Nhật Hà