Loading...

Các mức chặn kỹ thuật theo phương pháp Pivot ngày 08/11/2019

08/11/19

* Kết quả thị trường ngày 07/11/2019:

– LD T1: Biên độ 1345 – 1382: Mức giá low nằm sát trên biên trên của khung Pivot (1326 – 1344), mức giá high nằm dưới mức chặn trên số #3 (1398), mức giá close (1378) nằm trên mức chặn trên số #2 (1373) và cách xa trên khung Pivot.

LD T3: Biên độ 1365 – 1400: Mức giá low nằm sát trên biên trên của khung Pivot (1346 – 1364), mức giá high nằm dưới mức chặn trên số #3 (1420), mức giá close (1397) nằm trên mức chặn trên số #2 (1393) và cách xa trên khung Pivot.

NY T12: Biên độ 106.85  – 109.60: Mức giá low nằm trên điểm Pivot (106.28), mức giá high nằm dưới mức chặn trên số #2 (110.23), mức giá close (109.10) nằm sát trên mức chặn trên số #1 (109.12) và cách xa trên khung Pivot (105.42 – 107.14).

– NY T3: Biên độ 110.40  – 113.05: Mức giá low nằm trên điểm Pivot (109.83), mức giá high nằm dưới mức chặn trên số #2 (113.68), mức giá close (112.60) nằm sát trên mức chặn trên số #1 (112.62) và cách xa trên khung Pivot (108.97 – 110.69).

* Các mức chặn kỹ thuật theo phương pháp Pivot ngày 08/11/2019

LD T1 LD T3 NY T12 NY T3
Giá Last Close 1378 1397 109.10 112.60
Giá Prev21D Close 1277 1301 93.05 97.15
Chặn trên R#4 1479 1492 116.77 119.97
Chặn trên R#3 1442 1457 114.02 117.32
Chặn trên R#2 1405 1422 111.27 114.67
Chặn trên R#1 1392 1410 110.18 113.68
Khung Pivot (PR) 1338 – 1364 1358 – 1384 106.20 – 108.14 109.72 – 111.64
Điểm Pivot (PP) 1351 1371 107.17 110.68
Chặn dưới S#1 1355 1375 107.43 110.98
Chặn dưới S#2 1331 1352 105.77 109.37
Chặn dưới S#3 1294 1340 104.68 108.33
Chặn dưới S#4 1257 1282 100.27 104.07
Biên độ dự kiến 1364 – 1405 1384 – 1422 108.14 – 111.27 111.64 – 114.67
5 Day MA 1339 1358 106.11 109.68
20 Day MA 1280 1302 99.27 102.77
50 Day MA 1309 1332 99.20 102.72
100 Day MA 1366 1391 101.97 105.53
200 Day MA 1442 1464 103.33 106.95
Chú thích – Thị trường mạnh nếu duy trì liên tục trên Khung Pivot.

– Thị trường yếu nếu duy trì liên tục dưới Khung Pivot

– Thị trường yếu nếu giá đóng cửa gần nhất (LastClose) cách xa giá đóng cửa 21 phiên trước (Prev21DClose) và ngược lại

– Thị trường mạnh nếu giá đóng cửa gần nhất nằm trên giá trị các đường trung bình động 5/ 20/ 100 ngày (5/ 20/ 100 Day MA) và ngược lại

Chú ý – Giá LastClose nằm trên các đường trung bình động 5/ 20/ 50 / 100 ngày là tín hiệu tốt cho xu hướng ngắn hạn và trung hạn

(Thông tin mang tính tham khảo)

Huỳnh Nhật Hà