Loading...

Các mức chặn kỹ thuật theo phương pháp Pivot ngày 09/12/2019

09/12/19

* Kết quả thị trường ngày 06/12/2019:

– LD T1: Biên độ 1383 – 1412: Mức giá low nằm trên khung Pivot (1372 – 1378), mức giá high nằm sát mức chặn trên số #2 (1411), mức giá close (1402) nằm trên khung Pivot.

LD T3: Biên độ 1396 – 1419: Mức giá low nằm giữa khung Pivot (1395 – 1399), mức giá high nằm dưới mức chặn trên số #2 (1428), mức giá close (1412) nằm trên khung Pivot.

NY T3: Biên độ 127.25 – 123.85: Mức giá high nằm dưới mức chặn trên số #2 (127.88), mức giá low nằm giữa khung Pivot (123.05 – 124.25) và xa trên mức chặn trên số #1 (122.27), mức giá close (124.80) nằm trên khung Pivot.

NY T5: Biên độ 129.45 – 126.00: Mức giá high nằm dưới mức chặn trên số #2 (130.03), mức giá low nằm giữa khung Pivot (125.27 – 126.43) và xa trên mức chặn trên số #1 (124.42), mức giá close (126.95) nằm trên khung Pivot.

* Các mức chặn kỹ thuật theo phương pháp Pivot ngày 09/12/2019

LD T1 LD T3 NY T3 NY T5
Giá Last Close 1402 1412 124.80 126.95
Giá Prev21D Close 1384 1406 112.60 114.95
Chặn trên số #4 1486 1478 135.50 137.82
Chặn trên số #3 1457 1455 132.10 134.37
Chặn trên số #2 1428 1432 128.70 130.92
Chặn trên số #1 1415 1422 126.75 128.93
Khung Pivot 1375 – 1393 1390 – 1404 124.02 – 124.54 126.27 –  126.73
Điểm Pivot 1384 1397 124.28 126.50
Chặn dưới số #1 1386 1399 123.35 125.48
Chặn dưới số #2 1370 1386 121.90 124.02
Chặn dưới số #3 1341 1376 119.95 122.03
Chặn dưới số #4 1312 1340 115.10 117.12
Biên độ dự kiến 1383 – 1405 1396 – 1415 125.75 – 122.60 127.90 – 124.75
5 Day MA 1382 1401 123.34 125.55
20 Day MA 1386 1406 115.58 117.87
50 Day MA 1329 1350 107.79 110.06
100 Day MA 1344 1368 105.84 108.13
200 Day MA 1418 1440 106.74 109.03

(Thông tin mang tính tham khảo)

Huỳnh Nhật Hà