Loading...

Các mức chặn kỹ thuật theo phương pháp Pivot ngày 10/10/2019

10/10/19

CÁC MỨC CHẶN  KỸ THUẬT NGÀY 10/10/2019

* Kết quả thị trường ngày 09/10/2019:

– LD T11: Biên độ 1274 – 1250: Chịu sức ép từ mức chặn trên số #1 (1275) và nhận hỗ trợ từ mức chặn dưới số #1 (1246), đóng cửa (1258) dưới khung Pivot (1267 – 1283).

LD T1: Biên độ 1296 – 1274: Chịu sức ép từ mức chặn trên số #1 (1296) và nhận hỗ trợ từ mức chặn dưới số #1 (1273), đóng cửa (1280) dưới khung Pivot (1289 – 1305).

NY T12: Biên độ 96.60  – 95.05: Chịu sức ép từ biên dưới của khung Pivot (96.80 – 99.00) và giảm xuống gần mức chặn dưới số #1 (95.00), đóng cửa (95.45) dưới khung Pivot.

NY T3: Biên độ 100.20 – 98.70: Chịu sức ép từ biên dưới của khung Pivot (100.41 – 102.55) và giảm xuống gần mức chặn dưới số #1 (98.48), đóng cửa (99.10) dưới khung Pivot.

* Các mức chặn kỹ thuật theo phương pháp Pivot ngày 10/10/2019

  LD T11 LD T1 NY T12 NY T3
Giá Last Close 1258 1280 95.45 99.10
Giá Prev21D Close 1338 1362 103.40 106.90
Chặn trên 3 1295 1315 97.90 101.47
Chặn trên 2 1285 1305 97.25 100.83
Chặn trên 1 1271 1293 96.35 99.97
Khung Pivot 1263 – 1273 1285 – 1293 96.00 – 97.10 99.64 – 100.70
Chặn dưới 1 1247 1271 95.00 98.47
Chặn dưới 2 1237 1261 94.15 97.83
Chặn dưới 3 1223 1249 93.25 96.97
Biên độ dự kiến 1271 – 1247 1293 – 1271 96.35 – 95.00 99.97 – 98.47
5 Day MA 1275 1296 97.84 101.46
20 Day MA 1305 1327 100.06 103.63
50 Day MA 1318 1341 99.00 102.56
100 Day MA 1382 1406 102.98 106.54
200 Day MA 1458 1478 105.07 108.72
Chú thích – Thị trường mạnh nếu duy trì liên tục trên Khung Pivot.

– Thị trường yếu nếu duy trì liên tục dưới Khung Pivot

– Thị trường yếu nếu giá đóng cửa gần nhất (LastClose) cách xa giá đóng cửa 21 phiên trước (Prev21DClose) và ngược lại

– Thị trường yếu nếu giá đóng cửa gần nhất nằm dưới giá trị các đường trung bình động 5 ngày (5 Day MA) và 20 ngày (20 Day MA)

(Thông tin mang tính tham khảo)

Huỳnh Nhật Hà