Loading...

Các mức chặn kỹ thuật theo phương pháp Pivot ngày 10/12/2019

10/12/19

* Kết quả thị trường ngày 09/12/2019:

– LD T1: Biên độ 1388 – 1429: Mức giá low nằm trên điểm Pivot (1384), mức giá high nằm sát mức chặn trên số #2 (1428), mức giá close (1409) nằm trên khung Pivot  (1375 – 1393).

LD T3: Biên độ 1397 – 1422: Mức giá low nằm tại điểm Pivot (1397), mức giá high nằm tại mức chặn trên số #1 (1422), mức giá close (1401) nằm giữa khung Pivot  (1390 – 1404).

NY T3: Biên độ 123.20 – 132.00: Mức giá low nằm sát mức chặn dưới số #1 (123.35), mức giá high nằm sát mức chặn trên số #3 (132.10), mức giá close (128.40) nằm xa trên khung Pivot (124.02 – 124.54).

NY T5: Biên độ 125.40 – 133.90: Mức giá low nằm sát mức chặn dưới số #1 (125.48), mức giá high nằm sát mức chặn trên số #3 (134.37), mức giá close (130.55) nằm xa trên khung Pivot (126.27 – 126.73).

* Các mức chặn kỹ thuật theo phương pháp Pivot ngày 10/12/2019

  LD T1 LD T3 NY T3 NY T5
Giá Last Close 1409 1401 128.40 130.55
Giá Prev21D Close 1375 1395 112.85 115.20
Chặn trên số #4 1532 1482 154.27 155.45
Chặn trên số #3 1491 1457 145.47 146.95
Chặn trên số #2 1450 1432 136.67 138.45
Chặn trên số #1 1429 1416 132.53 134.50
Khung Pivot 1385 – 1401 1393 – 1399 126.60 – 127.80 128.63 –  129.91
Điểm Pivot 1393 1396 127.20 129.27
Chặn dưới số #1 1388 1391 123.73 126.00
Chặn dưới số #2 1368 1382 119.07 121.45
Chặn dưới số #3 1327 1386 114.93 117.50
Chặn dưới số #4 1286 1332 101.47 104.45
Biên độ dự kiến 1388 – 1429 1391 – 1416 127.20 – 132.53 129.27 – 134.50
5 Day MA 1386 1399 124.62 126.81
20 Day MA 1387 1406 116.36 118.64
50 Day MA 1330 1351 108.27 110.53
100 Day MA 1344 1367 105.96 108.26
200 Day MA 1417 1439 106.82 109.10

(Thông tin mang tính tham khảo)

Huỳnh Nhật Hà