Loading...

Các mức chặn kỹ thuật theo phương pháp Pivot ngày 11/10/2019

11/10/19

CÁC MỨC CHẶN  KỸ THUẬT NGÀY 11/10/2019

* Kết quả thị trường ngày 10/10/2019:

– LD T11: Biên độ 1277 – 1252: Chịu sức ép từ trên biên trên của khung Pivot (1263 – 1273) và mức chặn trên số #1 (1271) rồi giảm về gần mức chặn dưới số #1 (1247), đóng cửa (1257) dưới khung Pivot.

LD T1: Biên độ 1295 – 1271: Chịu sức ép từ trên biên trên của khung Pivot (1285 – 1293) và mức chặn trên số #1 (1293) rồi giảm về mức chặn dưới số #1 (1271), đóng cửa (1277) dưới khung Pivot.

NY T12: Biên độ 96.10  – 93.05: Chịu sức ép từ biên dưới của khung Pivot (96.00 – 97.10) và mức chặn trên số #1 (96.35) rồi giảm xuống dưới mức chặn dưới số #3 (93.25), đóng cửa (93.50) dưới mức chặn dưới số #2 (94.15).

NY T3: Biên độ 99.75 – 96.70: Chịu sức ép từ biên dưới của khung Pivot (99.64 – 100.70) và mức chặn trên số #1 (99.97) rồi giảm xuống gần mức chặn dưới số #3 (96.97), đóng cửa (97.15) dưới mức chặn dưới số #2 (97.83).

* Các mức chặn kỹ thuật theo phương pháp Pivot ngày 11/10/2019

  LD T11 LD T1 NY T12 NY T3
Giá Last Close 1257 1277 93.50 97.15
Giá Prev21D Close 1331 1356 103.60 107.15
Chặn trên 3 1297 1315 98.43 102.08
Chặn trên 2 1287 1305 97.27 100.92
Chặn trên 1 1272 1291 95.38 99.03
Khung Pivot 1259 – 1265 1280 – 1286 94.14 – 95.42 97.79 – 99.07
Chặn dưới 1 1247 1267 92.00 95.98
Chặn dưới 2 1237 1257 91.17 94.82
Chặn dưới 3 1222 1243 89.28 92.93
Biên độ dự kiến 1252 – 1287 1271 – 1305 93.03 – 95.38 96.70 – 99.03
5 Day MA 1264 1285 96.13 99.76
20 Day MA 1301 1323 99.56 103.13
50 Day MA 1315 1339 98.81 102.36
100 Day MA 1381 1404 102.96 106.52
200 Day MA 1456 1477 104.96 108.61
Chú thích – Thị trường mạnh nếu duy trì liên tục trên Khung Pivot.

– Thị trường yếu nếu duy trì liên tục dưới Khung Pivot

– Thị trường yếu nếu giá đóng cửa gần nhất (LastClose) cách xa giá đóng cửa 21 phiên trước (Prev21DClose) và ngược lại

– Thị trường yếu nếu giá đóng cửa gần nhất nằm dưới giá trị đường trung bình động 20 ngày (20 Day MA) và ngược lại

(Thông tin mang tính tham khảo)

Huỳnh Nhật Hà