Loading...

Các mức chặn kỹ thuật theo phương pháp Pivot ngày 11/11/2019

11/11/19

* Kết quả thị trường ngày 08/11/2019:

– LD T1: Biên độ 1371 – 1387: Mức giá low nằm trên biên trên của khung Pivot (1338 – 1364), mức giá high nằm dưới mức chặn trên số #1 (1392), mức giá close (1384) nằm cách xa trên khung Pivot.

LD T3: Biên độ 1391 – 1407: Mức giá low nằm trên biên trên của khung Pivot (1358 – 1384), mức giá high nằm dưới mức chặn trên số #1 (1410), mức giá close (1406) nằm cách xa trên khung Pivot.

NY T12: Biên độ 108.30  – 109.90: Mức giá low nằm trên biên trên của khung Pivot (106.20 – 108.14), mức giá high nằm dưới mức chặn trên số #1 (110.18), mức giá close (109.45) nằm trên khung Pivot.

– NY T3: Biên độ 111.80  – 113.30: Mức giá low nằm trên biên trên của khung Pivot (109.72 – 111.64), mức giá high nằm dưới mức chặn trên số #1 (113.68), mức giá close (112.85) nằm trên khung Pivot.

* Các mức chặn kỹ thuật theo phương pháp Pivot ngày 11/11/2019

  LD T1 LD T3 NY T12 NY T3
Giá Last Close 1378 1397 109.10 112.60
Giá Prev21D Close 1263 1287 93.70 97.35
Chặn trên R#4 1429 1449 114.02 117.15
Chặn trên R#3 1413 1433 112.42 115.65
Chặn trên R#2 1397 1417 110.82 114.15
Chặn trên R#1 1390 1412 110.13 113.50
Khung Pivot (PR) 1360 – 1376 1379 – 1397 107.47 – 108.79 110.98 – 112.22
Điểm Pivot (PP) 1368 1388 108.13 111.60
Chặn dưới S#1 1374 1396 108.53 112.00
Chặn dưới S#2 1365 1385 107.62 111.15
Chặn dưới S#3 1349 1380 106.93 110.50
Chặn dưới S#4 1333 1353 104.42 108.15
Biên độ dự kiến 1374 – 1413 1396 – 1433 108.53 – 111.32 112.00 – 114.65
5 Day MA 1352 1371 107.20 110.74
20 Day MA 1286 1308 100.06 103.54
50 Day MA 1309 1333 99.49 103.00
100 Day MA 1365 1390 102.05 105.61
200 Day MA 1441 1463 103.28 106.90
Chú thích – Thị trường mạnh nếu duy trì liên tục trên Khung Pivot.

– Thị trường yếu nếu duy trì liên tục dưới Khung Pivot

– Thị trường yếu nếu giá đóng cửa gần nhất (LastClose) cách xa giá đóng cửa 21 phiên trước (Prev21DClose) và ngược lại

– Thị trường mạnh nếu giá đóng cửa gần nhất nằm trên giá trị các đường trung bình động 5/ 20/ 100 ngày (5/ 20/ 100 Day MA) và ngược lại

Chú ý – Giá LastClose nằm trên các đường trung bình động 5/ 20/ 50 / 100 ngày là tín hiệu tốt cho xu hướng ngắn hạn và trung hạn

(Thông tin mang tính tham khảo)

Huỳnh Nhật Hà