Loading...

Cán cân thương mại

13/12/18

Cán cân thương mại

1. Cán cân thương mại là gì?

Cán cân thương mại (trade balance) cho biết thông tin về tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu và nhập khẩu của một quốc gia. Cán cân thương mại tốt khi ở tình trạng thặng dư, tức giá trị xuất khẩu cao hơn nhập khẩu và ngược lại, khi giá trị nhập khẩu cao hơn giá trị xuất khẩu, dẫn đến tình trạng thâm hụt thương mại.

Cán cân thương mại do Cục Phân tích Kinh tế và Cục Điều tra dân số Mỹ công bố.

2. Tầm quan trọng của cán cân thương mại đối với các nhà đầu tư

Sự thay đổi trong tổng giá trị hàng hoá nhập khẩu và xuất khẩu cùng với giá trị chênh lệch giữa 2 ngành nhập khẩu – xuất khẩu, gọi chung là cán cân thương mại – công cụ đo lường quan trọng phản ánh xu hướng nền kinh tế trong nước và nước ngoài. Số liệu cán cân thương mại không chỉ tác động trực tiếp tới biến động của các thị trường tài chính, nó còn gây hiệu ứng ảnh hưởng cơ bản tới giá trị đồng tiền của một quốc gia trên thị trường ngoại hối.

Giá trị nhập khẩu chỉ ra nhu cầu hàng hoá và dịch vụ từ thị trường nước ngoài của người dân trong nước, trong khi đó giá trị xuất khẩu cho thấy nhu cầu hàng hoá do một nước cung ứng tới thị trường các nước khác. Ở một khía cạnh nào đó, đồng tiền của một nền kinh tế rất nhạy cảm với biến động bất ổn của nền kinh tế chủ yếu xuất phát từ sự thâm hụt thương mại và giá trị đồng này chỉ ổn định khi số liệu cán cân thương mại cho thấy nhu cầu hàng hoá và dịch vụ từ các nước khác nhiều hơn, dẫn tới thặng dư thương mại. Thị trường trái phiếu khá nhạy cảm với các nguy cơ đến từ lạm phát nhập khẩu. Thông qua báo cáo cán cân thương mại của một quốc gia, nhà đầu tư có thể nhận biết được một cách khái quát và toàn diện về tình hình thương mại của quốc gia đó so với các quốc gia khác trên thế giới.

Nếu như báo cáo cán cân thương mại thặng dư, nghĩa là kim ngạch xuất khẩu của một quốc gia mở rộng nhiều hơn so với nhập khẩu, cho thấy dấu hiệu nền kinh tế của quốc gia đó đang tăng trưởng mạnh mẽ và mở ra nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn ở quốc gia đó. Ngược lại báo cáo cán cân thương mại thâm hụt cho thấy năng lực cạnh tranh của quốc gia đó kém. Cán cân thương mại có ảnh hưởng lên lãi suất và giá chứng khoán. Giá chứng khoán rớt nếu cán cân thương mại thâm hụt, chỉ ra năng lực cạnh tranh của các công ty trong nước kém. Mặt khác, thâm hụt cán cân thương mại cho thấy nhập khẩu tăng, khi đó lãi suất có xu hướng tăng, tỷ giá hối đoái có thể tăng dựa vào thâm hụt cán cân thương mại.

Một số liệu cán cân thương mại tích cực cho thấy thặng dư thương mại trong khi số liệu tiêu cực cho thấy thâm hụt thương mại. Đây là sự kiện kinh tế kích thích tính biến động của đồng USD. Nếu nhu cầu trao đổi xuất khẩu ổn định thì sẽ dẫn dến tăng trưởng cán cân thương mại tích cực, khi đó sẽ hỗ trợ đồng USD và ngược lại.

(Thông tin mang tính tham khảo)

HNH