Loading...

Cập nhật báo cáo cam kết thương nhân các sàn cà phê ICE tính đến ngày 27/11/2018

03/12/18

Báo cáo cam kết thương nhân mới nhất từ thị trường cà phê Arabica tại New York cho biết bộ phận đầu cơ phi thương mại thị trường này đã tăng 0,37% vị thế bán khống ròng trong tuần giao dịch tính đến ngày 27/11/2018, đăng ký tổng vị thế bán khống ròng 38.971 lô, tương đương 11.048.106 bao.

Báo cáo cam kết thương nhân mới nhất từ thị trường cà phê Robusta tại London cho biết bộ phận các quỹ quản lý tiền tệ đầu cơ thị trường này đã duy trì 1.556 lô mua ròng trong tuần giao dịch tính đến ngày 27/11/2018, tương đương 259.333 bao.

Tồn kho cà phê Arabica chứng nhận đạt chuẩn sàn ICE Futures US tại New York giảm 1.391 bao vào ngày 30/11/2018, đăng ký tồn kho ở mức 2.448.776 bao.

(Thông tin mang tính tham khảo)

HNH @ 21h40