Loading...

CẬP NHẬT BÁO CÁO CAM KẾT THƯƠNG NHÂN CHI TIẾT MỚI NHẤT (Số liệu tính đến ngày 24/3/2020)

28/03/20

Theo báo cáo cam kết thương nhân (COT) trên sàn ICE Futures US tại New York trong tuần giao dịch từ ngày 18 – 24/3/2020 (số liệu do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) tại Mỹ công bố lúc 02h30 ngày 28/3/2020):

– Vị thế đầu cơ chỉ hợp đồng tương lai của bộ phận các quỹ quản lý tiền tệ đã tăng 12.563 lô mua khống (tương đương tăng 2.949,06%), đăng ký 12..989 lô mua khống ròng; vị thế đầu cơ kết hợp cả hợp đồng tương lai và quyền chọn của bộ phận các quỹ quản lý tiền tệ đã tăng 10.356 lô mua khống (tương đương tăng 391,23%), đăng ký 13.003 lô mua khống ròng.

– Vị thế đầu cơ chỉ hợp đồng tương lai của bộ phận đầu cơ phi thương mại đã tăng 7.065 lô mua khống (tương đương tăng 39,36%), đăng ký 25.012 lô mua khống ròng; vị thế đầu cơ kết hợp cả hợp đồng tương lai và quyền chọn của bộ phận đầu cơ phi thương mại đã tăng 6.982 lô mua khống (tương đương tăng 78,63%), đăng ký 15.861 lô mua khống ròng.

– Vị thế giao dịch chỉ hợp đồng tương lai của bộ phận thương nhân thương mại đã tăng 7.284 lô bán khống (tương đương tăng 36,00%), đăng ký 27.516 lô bán khống ròng; vị thế giao dịch kết hợp cả hợp đồng tương lai và quyền chọn của bộ phận thương nhân thương mại đã tăng 6.831 lô bán khống (tương đương tăng 59,02%), đăng ký 18.405 lô bán khống ròng.

Theo báo cáo cam kết thương nhân (COT) trên sàn ICE Futures Europe tại London trong tuần giao dịch từ ngày 18 – 24/3/2020: Vị thế đầu cơ chỉ hợp đồng tương lai của bộ phận các quỹ quản lý tiền tệ đã giảm 7.221 lô bán khống (tương đương giảm 18,89%), đăng ký 31.001 lô bán khống ròng; vị thế đầu cơ kết hợp cả hợp đồng tương lai và quyền chọn của bộ phận các quỹ quản lý tiền tệ đã giảm 7.088 lô bán khống (tương đương giảm 18,92%), đăng ký 30.365 lô bán khống ròng (dư bán).

Số liệu cam kết thương nhân trong tuần từ ngày 18 – 24/3/2020 sẽ được công bố lúc 02h30 ngày 04/4/2020 (thứ Bảy).

(Thông tin mang tính tham khảo)

Huỳnh Nhật Hà