Loading...

CẬP NHẬT BÁO CÁO CAM KẾT THƯƠNG NHÂN CHI TIẾT (Số liệu tính đến ngày 11/02/2020)

15/02/20

Theo báo cáo cam kết thương nhân (COT) trên sàn ICE Futures US tại New York trong tuần giao dịch từ ngày 05 – 11/02/2020 (số liệu do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) tại Mỹ công bố lúc 03h30 ngày 15/02/2020):
– Vị thế đầu cơ chỉ hợp đồng tương lai của bộ phận các quỹ quản lý tiền tệ đã giảm 19.009 lô mua khống (tương đương giảm 599,46%), đăng ký 15.838 lô bán khống ròng; vị thế đầu cơ kết hợp cả hợp đồng tương lai và quyền chọn của bộ phận các quỹ quản lý tiền tệ đã giảm 18.285 lô mua khống (tương đương giảm 413,31%), đăng ký 13.861 lô bán khống ròng.
– Vị thế đầu cơ chỉ hợp đồng tương lai của bộ phận đầu cơ phi thương mại đã giảm 14.452 lô mua khống (tương đương giảm 69,20%), đăng ký 6.432 lô mua khống ròng; vị thế đầu cơ kết hợp cả hợp đồng tương lai và quyền chọn của bộ phận đầu cơ phi thương mại đã giảm 17.181 lô mua khống (tương đương giảm 126,75%), đăng ký 3.626 lô bán khống ròng.
Vị thế giao dịch chỉ hợp đồng tương lai của bộ phận thương nhân thương mại đã giảm 12.214 lô bán khống (tương đương giảm 47,58%), đăng ký 13.456 lô bán khống ròng; vị thế giao dịch kết hợp cả hợp đồng tương lai và quyền chọn của bộ phận thương nhân thương mại đã giảm 14.913 lô bán khống (tương đương giảm 77,91%), đăng ký 4.229 lô bán khống ròng.


Theo báo cáo cam kết thương nhân (COT) trên sàn ICE Futures Europe tại London trong tuần giao dịch từ ngày 05 – 11/02/2020: Vị thế đầu cơ chỉ hợp đồng tương lai của bộ phận các quỹ quản lý tiền tệ đã tăng 10.460 lô bán khống (tương đương tăng 36,20%), đăng ký 39.355 lô bán khống ròng; vị thế đầu cơ kết hợp cả hợp đồng tương lai và quyền chọn của bộ phận các quỹ quản lý tiền tệ đã tăng 10.277 lô bán khống (tương đương tăng 37,69%), đăng ký 37.547 lô bán khống ròng (dư bán).
Số liệu cam kết thương nhân trong tuần từ ngày 12 – 18/02/2020 sẽ được công bố lúc 03h30 ngày 22/02/2020 (thứ Bảy).

(Thông tin mang tính tham khảo)

Huỳnh Nhật Hà