Loading...

Cập nhật báo cáo COT tính đến ngày 14/5/2019

20/05/19

Báo cáo cam kết thương nhân (COT) mới nhất từ thị trường cà phê Arabica tại New York cho biết bộ phận đầu cơ phi thương mại thị trường này đã giảm 6,25% vị thế bán khống ròng trong tuần giao dịch tính đến ngày 14/5/2019, đăng ký tổng vị thế bán khống ròng 73.321 lô, tương đương 20.786.179 bao.

Báo cáo COT mới nhất từ thị trường cà phê Robusta tại London cho biết bộ phận quản lý tiền tệ đầu cơ thị trường này đã giảm 9,04% vị thế bán khống ròng trong tuần giao dịch tính đến ngày 14/5/2019, đăng ký tổng vị thế bán khống ròng 37.628 bao, tương đương 6.271.333 bao.

(Thông tin mang tính tham khảo)

Huỳnh Nhật Hà