Loading...

Cập nhật biểu đồ kỹ thuật cà phê Arabica cuối phiên

10/10/19

Theo biểu đồ 1 giờ, giá cà phê NY T3 đã phá dưới kênh giá ngắn hạn, dẫn đến triển vọng giảm giá trung hạn xuống khu vực khá thấp. Trước mắt giá có thể nhận hỗ trợ tại vùng 96.70 rồi có pha phục hồi đến vùng 98.90 ở phiên cuối tuần trước khi tiếp tục đà giảm giá ngắn hạn xuống vùng 94.00.

Vùng 94.00 dự kiến là hỗ trợ vững để giá hồi trở lại quanh vùng 98 trước khi tiếp tục đà giảm giá trung hạn xuống mục tiêu thấp dưới cản tâm lý 90.00.

Biên độ dự kiến về cuối ngày: 96.70 – 97.70.

(Thông tin mang tính tham khảo)

Huỳnh Nhật Hà