Loading...

Cập nhật biểu đồ kỹ thuật cà phê Arabica lúc 18h40

12/07/19

Biểu đồ phân tích: Cà phê Arabica9/2019 (M15).

Sau khi tìm thấy kháng cự tạm thời tại vùng 108.25, giá điều chỉnh giảm về vùng 106.40.  Dự kiến vùng 106.40 có thể giư vững để giá tăng trở lại vùng 108.25 có thể thử thách lại vùng kháng cự 109.20 rồi chịu sức ép giảm giá mạnh về cuối phiên trở lại quanh vùng 106.

Về xa hơn trong ngắn hạn, giá có thể tích lũy trong biên độ rộng giữa 105.30 – 109.20.

Biên độ dự kiến về cuối phiên: 109.20 – 106.00.

(Phân tích mang tính tham khảo)

Huỳnh Nhật Hà