Loading...

Cập nhật biểu đồ kỹ thuật cà phê Arabica lúc 21h30

09/12/19

Theo diễn biến mới nhất, giá cà phê NY T3 có dấu hiệu tiếp tục phát triển sóng thứ 5) mở rộng chứ chưa kết thúc. Nếu sóng thứ 5) mở rộng thì sóng 1 của 5) sẽ có mục tiêu tại khu vực 129.xx – 130.xx sau đó sóng 2 sẽ điều chỉnh giảm trở lại vùng 124.xx – 126.xx trước khi tiếp tục đi lên theo sóng 3. Tuy nhiên, tạm thời về cuối phiên giá có thể tích lũy thận trọng trong khung 124.50 – 127.25 trước khi có dao động tăng vượt đỉnh 127.25 ở phiên ngày mai.

Theo tình thế kỹ thuật hiện tại, thị trường sẽ có phiên tăng giá vào ngày mai rồi có phiên điều chỉnh giảm ở ngày thứ Tư trước khi ổn định và duy trì đà tăng giá về cuối tuần.

Thị trường điều chỉnh giảm nhiều hơn chỉ khi có pha giảm dưới mức 123.20.

Biên độ dự kiến về cuối phiên: 124.50 – 127.25.

Nếu vượt trên 127.25 thì ngày mai mục tiêu hướng đến vùng giá dưới 130.00.

(Thông tin mang tính tham khảo)

Huỳnh Nhật Hà