Loading...

Cập nhật biểu đồ kỹ thuật cà phê Arabica lúc 21h40

07/11/19

Giá cà phê NY T3 đang dao động thận trọng trên vùng 111.00 có thể cố gắng thử thách khu vực 112.00 – 112.12 sau đó suy yếu xuống vùng 110.00 về cuối phiên.

Dự kiến ở phiên cuối tuần, giá có thể điều chỉnh thêm xuống vùng 108.65 rồi phục hồi trở lại.

Thị trường vẫn duy trì trong kênh giá tăng trung hạn từ vùng 96 dự kiến hoàn thành mục tiêu 114 – 115.xx ở giai đoạn đầu tuần tới.

Biên độ dự kiến về cuối ngày: 112.12 – 110.00. Lưu ý nếu tăng qua 112.50 giá có thể sớm tiếp cận vùng 114.xx ở phiên cuối tuần.

(Thông tin mang tính tham khảo)

Huỳnh Nhật Hà