Loading...

Cập nhật biểu đồ kỹ thuật cà phê Arabica lúc 22h00

04/12/19

Sau khi chạm khu vực 122.76-122.65, giá cà phê NY T3 đã phục hồi như dự kiến, khả năng thử thách vùng 124.75 – 125.30 về cuối phiên.

Dự kiến ở phiên ngày mai giá có thể tăng tiếp đến khu vực 126 – 127.50 rồi suy yếu dần về cuối tuần trở lại gần vùng 122.65 trước khi ổn định.

Cần lưu ý nếu có  pha giảm mạnh dưới 120.00 thì sẽ xác nhận phá kênh tăng ngắn hạn dẫn đến triển vọng điều chỉnh giảm.

Biên độ dự kiến về cuối phiên: 123.00 – 125.30.

(Thông tin mang tính tham khảo)

Huỳnh Nhật Hà