Loading...

Cập nhật biểu đồ kỹ thuật cà phê Arabica lúc 22h45

03/12/19

Theo diễn biến mới nhất, giá cà phê NY T3 phá đỉnh cũ 123.20 rồi tăng đến gần vùng 125 chứng tỏ thị trường New York đang mạnh do các quỹ đầu cơ đang duy trì mua khống (theo báo cáo cam kết thương nhân mới nhất).

Việc phá trên 123.20 khiến mức này trở thành chặn hỗ trợ mới. Nếu vượt trên 125.00 thì mục tiêu tiếp cận vùng 127.50 sau đó giá có thể bước vào pha tích lũy trong khung 127.50  – 123..20 trước khi tiếp tục đà tăng giá ngắn hạn.

Biên độ dự kiến về cuối phiên: 123.20 – 125.20.

(Thông tin mang tính tham khảo)

Huỳnh Nhật Hà