Loading...

Cập nhật biểu đồ kỹ thuật cà phê Arabica lúc 22h50

25/03/20

Biểu đồ phân tích: Cà phê Arabica5/2020 (NY T5) – khung thời gian 1 giờ. Giá hiện tại: 125.45.

Cập nhật phân tích xu hướng đến cuối phiên: Sau khi giảm xuống vùng 122.35, giá cà phê NY T5 đã có pha tăng đến vùng 127.15 rồi suy yếu, dự kiến có thể dao động thận trọng về cuối phiên.

Cập nhật biên độ dự kiến đến cuối phiên: 126.50 – 124.00 (hướng dịch chuyển dự kiến: 125.xx – 126.xx – 124.xx – 125.xx)

Cập nhật xu hướng ngắn hạn:

Theo tình thế kỹ thuật hiện tại, dự kiến ở phiên ngày mai (thứ Năm), giá NY T5 có thể duy trì trên vùng 122.35 sau đó có pha tăng giá đến vùng 129.00 rồi điều chỉnh giảm trở lại vùng 125.90 trước khi tiếp tục đà tăng giá về cuối tuần.

Các mức chặn kỹ thuật quan trọng:

– Chặn trên: 127.15 – 129.00 – 133.50 – 135.00 – 138.00 – 140.00 – 142.50.

– Chặn dưới: 122.35 –119.50  – 116.90 – 113.30 – 108.00 – 101.40 – 99.50.

Kịch bản ngoài kỳ vọng đến cuối phiên:

– Nếu tăng xa trên 127.15, giá có khả năng duy trì đà tăng đến gần vùng 129.00 rồi suy yếu.

– Nếu giá giảm dưới 124.00 thì có thể giảm nhanh xuống gần vùng 122.35 rồi phục hồi.

(Thông tin mang tính tham khảo)

Huỳnh Nhật Hà