Loading...

Cập nhật biểu đồ kỹ thuật cà phê Robusta lúc 19h05

12/07/19

Biểu đồ phân tích: Cà phê Robusta9/2019 (M30).

Sau khi tìm thấy kháng cự tạm thời tại vùng 1435/1437, giá điều chỉnh giảm về vùng 1427.  Dự kiến vùng 1427 có thể giư vững để giá tăng trở lại vùng 1437 có thể thử thách lại vùng kháng cự 1444 rồi chịu sức ép giảm giá mạnh về cuối phiên trở lại quanh vùng 1421.

Về xa hơn trong ngắn hạn, dao động giảm dưới 1421 dẫn đến pha giảm xuống vùng 1408 rồi có pha điều chỉnh tăng trở lại. Dao động tăng mạnh trên 1444 có thể dẫn đến pha tăng giá đến vùng 1460 rồi giảm giá trở lại.

Biên độ dự kiến về cuối phiên: 1444 – 1421.

(Phân tích mang tính tham khảo)

Huỳnh Nhật Hà