Loading...

Cập nhật biểu đồ kỹ thuật cà phê Robusta lúc 21h10

13/02/20

Biểu đồ phân tích: Cà phê Robusta3/2020 (LD T3) – khung thời gian 1 giờ. Giá hiện tại: 1267.

Cập nhật phân tích xu hướng đến cuối phiên: Theo diễn biến mới nhất, giá cà phê LD T3 đã  phục hồi từ vùng 1258 lên vùng 1276 rồi suy yếu. Đến đây giá có thể dao động thận trọng rồi có pha tăng thử thách khu vực 1275 – 1280 trước khi suy yếu về cuối phiên.

Cập nhật biên độ dự kiến đến cuối phiên: 1265 – 1280 (hướng dịch chuyển dự kiến: 126x – 1265 – 1275/80 – 127x).

LD T5:  1292  – 1307.

Cập nhật xu hướng ngắn hạn:

Theo tình thế kỹ thuật hiện tại, dự kiến ở phiên ngày mai (thứ Sáu) giá có thể giảm xuống vùng 1258 – 1252 rồi phục hồi trở lại. Căn cứ tình hình hiện nay (đặc biệt tham khảo khả năng thị trường New York có thể tiếp tục đà phục hồi vào tuần tới có thể hỗ trợ thị trường London phục hồi theo), dự kiến giá LD T3 có thể duy trì pha phục hồi vào tuần tới hướng đến khu vực 1305 –  1315 (LD T5: 1335 – 1340) trước khi suy yếu trở lại về cuối tháng.

Các mức chặn kỹ thuật quan trọng:

– Chặn trên: 1275 – 1282 – 1292 –1305 – 1315 – 1336 – 1374.

– Chặn dưới: 1258 –1252 – 1245 – 1230 – 1212 – 1200 – 1180.

Kịch bản ngoài kỳ vọng cuối phiên:

– Nếu giá tăng mạnh trên 1282 thì có khả năng thử thách vùng 1292 rồi suy yếu trở lại.

– Nếu giá giảm mạnh dưới 1258 thì có khả năng thử thách khu vực 1255 – 1252 rồi phục hồi trở lại.

(Thông tin mang tính tham khảo)

Huỳnh Nhật Hà