Loading...

Cập nhật biểu đồ kỹ thuật cà phê Robusta lúc 21h20

07/11/19

Sau khi vượt trên mức chặn trên số #1 (1362), giá cà phê LD T1 đã tăng đến vùng 1369, có thể tăng dần đến mức chặn trên số #2 (1373) trước khi bước vào pha điều chỉnh về vùng 1344 về cuối phiên (38,2%) và có thể điều chỉnh thêm về vùng 1335 (50%) ở phiên cuối tuần trước khi phục hồi ổn định trở lại.

Thị trường vẫn duy trì trong kênh giá tăng trung hạn từ vùng 1212/13 dự kiến hoàn thành mục tiêu 1400 – 1410 ở giai đoạn đầu tuần tới.

Biên độ dự kiến về cuối ngày: 1373 – 1344. Lưu ý nếu tăng qua 1380 giá có thể sớm tiếp cận cản tâm lý 1400 ở phiên cuối tuần.

(Thông tin mang tính tham khảo)

Huỳnh Nhật Hà