Loading...

Cập nhật biểu đồ kỹ thuật cà phê Robusta lúc 21h45

14/06/19

Hiện tại diễn biến giá cà phê Robusta7/2019 khá thận trọng, có thể chủ yếu biến động trong khoảng 1375 – 1390 về cuối phiên trước khi có pha giảm tiếp cận khu vực 1368 – 1365 ở đầu tuần tới.

Dự kiến ở đầu tuần tới trong vòng 2 phiên, đường giá có thể phát triển pha điều chỉnh tăng 38,2% đối với chu kỳ giảm từ đỉnh 1491 xuống vùng 1365/68 trước khi tiếp tục đà giảm giá trong ngắn hạn.

Biên độ dự kiến về cuối phiên: 1390 – 1375. Nếu sớm phá dưới 1375 thì sớm tiếp cận khu vực 1368/1365 rồi phục hồi.

(Thông tin mang tính tham khảo)

Huỳnh Nhật Hà