Loading...

Cập nhật biểu đồ kỹ thuật cà phê Robusta lúc 21h50

14/02/20

Biểu đồ phân tích: Cà phê Robusta3/2020 (LD T3) – khung thời gian 1 giờ. Giá hiện tại: 1281.

Cập nhật phân tích xu hướng đến cuối phiên: Theo diễn biến mới nhất, giá cà phê LD T3 đã có pha phục hồi thử thách khu vực 1283 – 1286 xem như đã đạt mục tiêu pha hồi trong phiên, dự kiến giá có thể dao động thận trọng về cuối phiên trong khung 1286 – 1270 trước khi tiếp tục đà tăng giá trong tuần tới.

Cập nhật biên độ dự kiến đến cuối phiên: 1286 – 1270 (hướng dịch chuyển dự kiến: 128x – 1270 – 127x).

LD T5:  1311  – 1295.

Cập nhật xu hướng ngắn hạn:

Theo tình thế kỹ thuật hiện tại, dự kiến ở đầu tuần tới giá có thể duy trì ổn định trên vùng 1270 và tiếp tục đà tăng giá thử thách cản tâm lý 1300 sau đó có pha điều chỉnh về vùng 1280 trước khi tiếp tục đà tăng sau đó thử thách khu vực 1315 – 1322 (LD T5: 1236 – 1346) trước khi suy yếu trở lại về cuối tuần và về cuối tháng.

Các mức chặn kỹ thuật quan trọng:

– Chặn trên: 1286 – 1300 – 1315 –1322 – 1336 – 1346 – 1374.

– Chặn dưới: 1272 –1260 – 1250 – 1230 – 1212 – 1200 – 1180.

Kịch bản ngoài kỳ vọng cuối phiên:

– Nếu giá tăng mạnh trên 1286 thì có khả năng thử thách vùng 1290 rồi suy yếu trở lại.

– Nếu giá giảm mạnh dưới 1270 thì có khả năng giảm về gần vùng 1260 rồi phục hồi trở lại.

(Thông tin mang tính tham khảo)

Huỳnh Nhật Hà