Loading...

Cập nhật biểu đồ kỹ thuật cà phê Robusta lúc 22h55

17/09/19

Sau khi tìm thấy kháng cự trong ngày tại mức 1331, giá cà phê Robusta11/2019 (biểu đồ 30 phút) đang chịu sức ép giảm giá có thể thử thách vùng 1305 rồi phục hồi nhẹ về cuối ngày.

Dự kiến ngày mai giá có thể dao động thận trọng trong khung 1305 – 1320 trước khi có hướng dao động mới:

– Dao động giảm dưới cản tâm lý 1300 có thể đẩy giá giảm nhiều về cuối tuần xuống các mức chặn 1295 – 1280 và có thể thấp hơn trên chặn 1262.

– Dao động tăng trên 1320 có thể đẩy giá thử thách cản 1330/33 trước khi suy yếu trở lại.

Biên độ dự kiến về cuối ngày: 1305 – 1315.

(Thông tin mang tính tham khảo)

Huỳnh Nhật Hà