Loading...

Cập nhật biểu đồ kỹ thuật cà phê Robusta lúc 23h15

25/03/20

Biểu đồ phân tích: Cà phê Robusta5/2020 (LD T5) – khung thời gian 1 giờ. Giá hiện tại: 1258.

Cập nhật phân tích xu hướng đến cuối phiên:

Theo diễn biến mới nhất, sau khi có pha tăng đến vùng 1267 đầu phiên, giá cà phê LD T5 có pha giảm về vùng 1244 rồi phục hồi nhanh trở lại. Dự kiến về cuối phiên giá có thể dao động thận trọng tại khu vực 1255 – 1262.

Cập nhật biên độ dự kiến đến cuối phiên: 1255 – 1262 (hướng dịch chuyển dự kiến: 125x – 126x – 1260).

Cập nhật xu hướng ngắn hạn:

Dự kiến ở phiên giao dịch tiếp theo (thứ Năm), giá LD T5 có thể có pha tăng đến vùng 1270 sau đó giảm xuống vùng 1250 rồi phục hồi trở lại. Sau đó giá có thể duy trì đà tăng về cuối tuần.

Các mức chặn kỹ thuật quan trọng:

– Chặn trên: 1267 – 1270 – 1280 – 1290 – 1305 – 1312 – 1330.

– Chặn dưới: 1250 – 1244 – 1235 – 1225 – 1212 – 1205 – 1190.

Kịch bản ngoài kỳ vọng cuối phiên:

– Nếu giá tăng trên 1267 thì có khả năng duy trì đà tăng đến vùng 1270 rồi suy yếu.

– Nếu giá giảm dưới mức 1250 thì sẽ giảm nhanh xuống vùng 1244 rồi phục hồi.

(Thông tin mang tính tham khảo)

Huỳnh Nhật Hà