Loading...

Cập nhật biểu đồ PTKT cà phê Arabica lúc 22h15

24/05/19

Theo diễn biến ở phiên New York, giá cà phê Arabica7/2019 (M15) đã chính thức tạo đỉnh tại vùng 95.00 (dấu hiệu đảo chiều). Dự kiến về cuối phiên, đường giá có thể tích lũy thận trọng trên vùng 92.90 do phần lớn người tham gia thị trường đã rời khỏi thị trường chuẩn bị cho kỳ nghỉ kéo dài đến thứ Hai tuần tới.

Dự kiến khoảng thứ Ba – thứ Tư đường giá tiếp tục tích lũy trên vùng 92.90 sau đó tạo đỉnh thứ 2 quanh vùng 95.00 rồi chính thức đảo chiều để duy trì xu thế giảm giá về cuối tuần với mục tiêu thử thách khu vực 90.60 – 89.60 trước khi phục hồi trở lại.

Biên độ dự kiến về cuối phiên: 92.90 – 94.00.

(Phân tích mang tính tham khảo)

Huỳnh Nhật Hà