Loading...

Chi tiết báo cáo COT sàn cà phê ICE Futures US tính đến ngày 12/3/2019

19/03/19

Chi tiết báo cáo cam kết thương nhân (COT) mới nhất từ thị trường cà phê Arabica tại New York cho biết bộ phận các quỹ quản lý tiền tệ thị trường này đã tăng 4,14% vị thế bán khống ròng trong tuần giao dịch tính đến ngày 12/3/2019, đăng ký tổng vị thế bán khống ròng 78.184 lô. Trong khi đó, bộ phận các quỹ chỉ số đã giảm 4,68% vị thế mua ròng, đăng ký tổng vị thế mua ròng 35.154 lô.

Trong cùng kỳ, bộ phận đầu cơ phi thương mại thị trường này đã tăng 4,55% vị thế bán khống ròng, đăng ký tổng vị thế bán khống ròng 78.604 lô, tương đương 22.283.886 bao.

Tồn kho cà phê Arabica chứng nhận đạt chuẩn sàn ICE Futures US tại New York giảm 679 bao vào ngày 18/3/2019, đăng ký tồn kho ở mức 2.497.507 bao.

(Thông tin mang tính tham khảo)

HNH @ 22h20