Loading...

Doanh số bán lẻ

13/12/18

Doanh số bán lẻ

1. Doanh số bán lẻ là gì?

Doanh số bán lẻ được đo lường bằng tổng giá trị hóa đơn hàng hoá tại các cửa hàng bán sản phẩm lâu bền và sản phẩm không lâu bền, không bao gồm dịch vụ. Chi tiêu tiêu dùng chiếm đến 2 phần 3 trong GDP – Tổng sản phẩm nội địa và do đó nó được xem như chỉ báo sức khỏe và tốc độ phát triển của một nền kinh tế.

2. Tầm quan trọng của doanh số bán lẻ đối với các nhà đầu tư

Doanh số bán lẻ thường được xem là chỉ báo của chi tiêu tiêu dùng, do đó nó phản ánh rõ mối quan tâm và thái độ của người tiêu dùng đối với các sản phẩm do các công ty cung ứng. Một khi nắm được thái độ và niềm tin của người dân đối với triển vọng của nền kinh tế, các nhà đầu tư có thể phần nào rút ra cho mình những đánh giá về thực trạng nền kinh tế.

Doanh số bán lẻ thường ảnh hưởng rõ nét nhất đến thị trường chứng khoán và trái phiếu. Khi doanh số bán lẻ tăng cao cho thấy nền kinh tế đang phát triển và là biểu hiện của sức tăng trưởng mạnh mẽ trong nhu cầu chi tiêu của người dân Theo đó làm tăng doanh thu và lợi nhuận của các công ty, nhờ đó mà giá trị cổ phiếu của các công ty này cũng tăng. Đối với thị trường trái phiếu, doanh số bán lẻ hỗ trợ thị trường này đánh giá mức độ lạm phát do thị trường này ưa chuộng mức tăng trưởng kinh tế ổn định và bền vững. Tóm lại, một nền kinh tế lý tưởng và cân bằng là một nền kinh tế vừa đảm bảo được sức tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và vừa bảo đảm áp lực lạm phát nằm trọng trong giới hạn an toàn.

Doanh số bán lẻ không chỉ hỗ trợ nhà đầu tư có cái nhìn khá toàn diện về nền kinh tế, mà còn cho thấy xu hướng hoạt động kinh doanh của các công ty bán lẻ. Từ đó, các nhà đầu tư có thể xác định mặt hàng nào, ngành kinh doanh nào đang có sức mua cao để tận dụng cơ hội đầu tư tức thời mà không cần phải chờ đợi bản báo cáo tài chính hàng năm hay quý của công ty đó.

Số liệu doanh số bán lẻ cao hơn kỳ vọng/kỳ trước sẽ hỗ trợ đồng USD tăng giá và ngược lại.

(Thông tin mang tính tham khảo)

HNH