Loading...

Đồng real giảm giá do sản lượng công nghiệp của Brazil yếu hơn kỳ vọng

09/01/20

Đồng real Brazil (BRL) giảm giá so với đồng USD do sản lượng công nghiệp tháng 11 của Brazil giảm mạnh hơn kỳ vọng với mức giảm 1,2% sau khi tăng liền trong 3 tháng.

Đồng real giảm 0,4% hướng đến mức giảm ngày lớn nhất trong vòng gần một tuần qua.

(Thông tin mang tính tham khảo)

Huỳnh Nhật Hà