Loading...

Đồng real tăng giá do nhà đầu tư lạc quan về cải cách hưu trí tại Brazil

13/06/19

Đồng real Brazil tăng giá 0,7% sau khi điều phối viên dự luật cải cách hưu trí từ Quốc hội Brazil Samuel Moreira cho biết những thay đổi được đề xuất sẽ dẫn đến việc tiết kiệm khoảng 915 tỷ real (238,21 tỷ USD).

Ủy ban này đặt mục tiêu tiết kiệm khoảng 800 – 1.000 tỷ real trong vòng một thập kỷ tới thông qua nhiều biện pháp, bao gồm nâng tuổi hưu tối thiểu và tăng sự đóng góp của người lao động. Dự luật này đang được tranh luận, bỏ phiếu và chuyển đến Hạ viện để bỏ phiếu tiếp.

Cải cách an sinh xã hội là một mốc son trong chương trình kinh tế của Tổng thống Jair Bolsonaro nhằm củng cố tài chính công và khôi phục niềm tin của nhà đầu tư vào sự phục hồi kinh tế.

Dù đồng real tăng giá nhưng giá cà phê vẫn chịu sức ép về phương diện kỹ thuật.

(Thông tin mang tính tham khảo)

Huỳnh Nhật Hà