Loading...

Đồng real tăng giá do số liệu kinh tế Mỹ yếu

03/10/19

Đồng real Brazil tăng giá so với đồng USD sau khi các số liệu kinh tế Mỹ như khai báo thất nghiệp tuần và chỉ số ISM phi sản xuất tháng 9 cho kết quả xấu hơn kỳ vọng.

Đồng real tăng giá hỗ trợ giá cà phê Arabica tương lai phục hồi về cuối ngày.

(Thông tin mang tính tham khảo)

Huỳnh Nhật Hà