Loading...

ICO: Xuất khẩu cà phê toàn cầu tăng 0,9% trong tháng 12/2018

06/02/19

Xuất khẩu cà phê toàn cầu tăng 0,9% trong tháng 12/2018 so với cùng kỳ năm trước, đạt 10,43 triệu bao loại 60kg, theo số liệu từ Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO).

Trong 3 tháng đầu niên vụ 2018/19 bắt đầu từ ngày 01/10/2018, xuất khẩu cà phê toàn cầu tăng 8,1% so với cùng kỳ niên vụ trước, đạt 30,91 triệu bao.

Xuất khẩu cà phê Arabica toàn cầu trong tháng 12/2018 đạt 7,04 triệu bao, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu cà phê Arabica toàn cầu trong 3 tháng đầu niên vụ 2018/19 tăng 10% so với cùng kỳ niên vụ trước, đạt 20,62 triệu bao.

Xuất khẩu cà phê Robusta toàn cầu trong tháng 12/2018 giảm 11,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 3,39 triệu bao. Xuất khẩu cà phê Robusta toàn cầu trong 3 tháng đầu niên vụ 2018/19 tăng 4,5% so với cùng kỳ niên vụ trước, đạt 10,28 triệu bao.

(Thông tin mang tính tham khảo)

HNH @ 07h20