Loading...

Khai báo thất nghiệp tuần

13/12/18

Khai báo thất nghiệp tuần

1. Khai báo thất nghiệp ban đầu hàng tuần là gì?

Khai báo thất nghiệp tuần là số liệu được tổng hợp và công bố hàng tuần dựa trên thống kê số lượng người nộp hồ sơ yêu cầu được bảo hiểm thất nghiệp lần đầu. Khi khai báo thất nghiệp tăng, cho thấy dấu hiệu thị trường lao động đang suy yếu và ngược lại số liệu này giảm cho thấy thị trường lao động khả quan. Số liệu trung bình của khai báo thất nghiệp tuần được tính trong 4 tuần liên tiếp sẽ cung cấp rõ nét hơn xu hướng của thị trường lao động.

Khai báo thất nghiệp tuần do Bộ Lao động Mỹ công bố định kỳ vào thứ Năm hàng tuần.

2. Tầm quan trọng của khai báo thất nghiệp ban đầu hàng tuần đối với nhà đầu tư

Khai báo thất nghiệp tuần là số liệu cơ bản cho các nhà đầu tư tham khảo để đánh giá tình hình của thị trường lao động. Nếu như, khai báo thất nghiệp giảm ít hơn so với kỳ trước, đồng nghĩa với số lượng người lao động có việc làm nhiều hơn và số lượng việc làm được các công ty cung ứng nhiều hơn, cho thấy nhu cầu mở rộng sản xuất cũng như kinh doanh tại các doanh nghiệp đang tăng cao, tương ứng tốc độ phát triển kinh tế cũng khả quan. Mặt khác, nhiều người có việc làm cho thấy thu nhập của cá nhân và của các hộ gia đình sẽ được nâng lên, làm tăng sức chi tiêu tiêu dùng, hỗ trợ sức tăng trưởng kinh tế.

Mặt khác, đôi khi số người thất nghiệp giảm cho thấy nền kinh tế đang rơi vào tình trạng khan hiếm lao động. Các doanh nghiệp rơi vào giai đoạn khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn nhân lực, điều này sẽ gây ra 2 hậu quả tiêu cực. Thứ nhất, tình trạng thiếu hụt lao động sẽ gây khó khăn cho sự mở rộng và phát triển quy mô sản xuất – kinh doanh của các công ty. Thứ 2, khi lao động khan hiếm, nguy cơ lạm phát tiền lương tăng cao rất dễ xảy ra, do các công ty phải đưa ra nhiều mức lương hấp dẫn để lôi kéo thêm lao động từ các công ty khác. Một khi chi phí sử dụng lao động tăng cao sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của các công ty, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến giá trị cổ phiếu của các công ty này.

Một số liệu khai báo thất nghiệp tuần lớn hơn kỳ vọng và kỳ trước cho thấy sự suy yếu ở thị trường việc làm, ảnh hưởng đến sức mạnh và xu thế nền kinh tế Mỹ, khi đó sẽ tiêu cực đối với sức khỏe đồng USD. Nói chung một số liệu giảm sẽ được xem là thông tin tích cực hỗ trợ đồng USD.

(Thông tin mang tính tham khảo)

HNH