Loading...

Nhận diện xu hướng cà phê Robusta ngày 12/7/2019

12/07/19

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Xét trên biểu đồ 30 phút đối với cà phê Robusta giao tháng 9/2019, từ mức giá hiện tại 1430, trên cơ sở phân tích kỹ thuật theo Nguyên lý Sóng Elliott và hệ thống chỉ báo kỹ thuật hỗ trợ, nhận thấy rằng:

1. Diễn biến giá gần đây cho thấy hình thành chặn hỗ trợ mạnh tại khu vực 1421 – 1423 nơi ứng với mức Fibo 50,0% của chu kỳ từ đỉnh đáy 1356 (ngày 19/6/2019) đến đỉnh 1493 (ngày 05/7/2019), đồng thời khung giá 1421 – 1461 trở thành vùng giao dịch chính của thị trường trong ngắn hạn. Điều đáng chú ý là dải băng phân định xu hướng theo hệ thống chỉ báo kỹ thuật của BlogDuBao.Com hiện nay trở thành đường trung gian (1435 – 1444) của khung giao dịch ngắn hạn (giữa 1421 – 1461). Dấu hiệu này cho thấy triển vọng ngắn hạn tiếp tục tích lũy trong khung giá này.

2. Trước mắt trong vòng 2 phiên, kỳ vọng giá duy trì pha tăng có cấu trúc 5 sóng đẩy tiếp cận các mức chặn 1435 – 1444 – 1460 trước khi đảo chiều để giảm giá trở lại trong ngắn hạn. Vùng 1460 ứng với mức Fibo 61,8% của chu kỳ từ đỉnh 1493 (ngày 05/7/2019) đến đáy tạm 1421 (ngày 09/7/2019) là kháng cự mạnh và quan trọng.

3. Dải băng phân định xu hướng lúc này chỉ đóng vai trò kháng cự nhẹ (trung gian) khi lực mua và lực bán cân bằng.

DỰ BÁO XU HƯỚNG TRONG NGÀY

Xu hướng giá cà phê Robusta hôm nay được đánh giá như sau: Dự kiến đầu phiên giá có thể mở cửa dao động tăng đến vùng 1435 rồi dịch chuyển theo lộ trình như sau: 1435 – 1425 – 1444 – 1435.

Dự báo biên độ ngày 12/7/20191425 – 1444.

Xu hướng chung trong ngày: Tăng giá.

Lưu ý nếu hỗ trợ 1421 bị phá thì giá có thể giảm về 1408 – 1405 rồi có pha điều chỉnh tăng bình giá trở lại vùng 1421.

(Phân tích mang tính tham khảo)

Huỳnh Nhật Hà