Loading...

Nhận diện xu hướng cà phê Robusta tuần từ ngày 15 – 19/7/2019

13/07/19

Nhận diện xu hướng cà phê Robusta tuần từ ngày 15 – 19/7/2019

Phân tích kỹ thuật

Về phương diện kỹ thuật, xét trên biểu đồ 1 giờ đối với cà phê Robusta giao tháng 9 trên sàn ICE Futures Europe tại London, nhận thấy:

– Trong tuần qua, sau khi giá giảm dưới vùng 1444 tiếp cận vùng giá 1421 ngày 09/7/2019 thì hệ thống chỉ báo kỹ thuật của BlogDuBao.Com chuyển sang màu đỏ chi phối biểu đồ, xác nhận giai đoạn điều chỉnh giảm ngắn hạn khi giá dịch chuyển dưới DẢI BĂNG PHÂN ĐỊNH XU HƯỚNG. Lúc này, dải băng phân định xu hướng dịch chuyển theo chiều ngang ứng với mức 1444 trở thành chặn kháng cự quan trọng trong ngắn hạn. Cũng trong tuần qua có một lần vào ngày 10/7/2019 giá tạo bẫy khi vượt trở lại trên dải băng tiếp cận mức 1461 nhưng sau đó nhanh chóng giảm trở lại dưới dải băng này. Giá nhiều lần giữ vững trên 1421 chứng tỏ chặn hỗ trợ khá mạnh tại đây.

– Triển vọng ngắn hạn có thể duy trì giai đoạn điều chỉnh giảm trong tuần kế tiếp với kháng cự mạnh tại vùng 1444 tiếp giáp với dải băng phân định xu hướng. Dao động giảm dưới cản 1421 có thể dẫn đến pha giảm về khu vực 1405 – 1408 rồi có pha hồi lên vùng 1434 trước khi tiếp tục đà giảm về cuối tuần hướng đến mục tiêu tại vùng 1395.

– Trường hợp có pha tăng giá mạnh trên 1444 có thể duy trì tăng đến vùng 1460 rồi suy yếu trở lại trong ngắn hạn. Chỉ khi có dao động tăng mạnh trên 1460 thì xu hướng tăng giá mới có thể củng cố phát triển trong ngắn hạn.

Trong ngắn hạn, một mức giá đóng cửa ngày bất kỳ trên mức 1444 (dải băng phân định xu hướng) sẽ xác nhận triển vọng xu hướng chính tăng giá trở lại.

Dự báo xu hướng kỳ vọng trong tuần

Cân nhắc theo phân tích kỹ thuật, xu hướng giá cà phê Robusta giao tháng 9 trong tuần tới dự kiến theo lộ trình như sau: 1421 – 1444 – 1405 – 1434 – 1395 – 1415.

Dự báo biên độ tuần: 1444 – 1395 (xu hướng chung trong tuần: Giảm giá).

(Phân tích mang tính tham khảo)

Huỳnh Nhật Hà (0909841270)