Loading...

Nhận diện xu hướng giá cà phê Arabica ngày 04/12/2019

04/12/19

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Theo biểu đồ giá cà phê Arabica giao tháng 3/2020, từ mức giá hiện tại 123.80, trên cơ sở cập nhật phân tích kỹ thuật, có thể đề xuất nhận định như sau:

– Trên biểu đồ 30 phút, quan sát chu kỳ tăng giá từ vùng đáy 105.80 (ngày 19/11/2019) nhận thấy cấu trúc 5 sóng đẩy 1)-2)-3)-4)-5) có dấu hiệu phát triển sóng thứ 3) mở rộng sau khi có dao động phá chặn 122.85 (từng là chặn kháng cự quan trọng). Mục tiêu sóng 3) = 161,8% sóng 1) do đó ứng với khu vực giá 127.xx; sau đó sóng 4) điều chỉnh 38,2% sóng 3) dự kiến về khu vực 122.xx trước khi tiếp tục đà tăng giá trung hạn theo sóng 5) có mục tiêu = 161,8% sóng 3) do đó ứng với khu vực giá 134.xx. Rõ ràng với cấu trúc sóng hiện nay thì xu hướng tăng giá vẫn ổn định trong ngắn – trung – dài hạn.

– Trong phiên hôm nay: Dự kiến sau khi mở cửa phiên giá có thể dao động thận trọng rồi có pha tăng đến gần vùng 125.00 sau đó suy yếu – giảm dần xuống quanh vùng 122.76 rồi phục hồi, từ đây có pha tăng giá hướng đến khu vực 124.75 – 125.30 rồi giảm nhẹ về cuối phiên.

+ Nếu tăng trên 125.50, giá có thể tăng tiếp đến khu vực 126 – 127.

+ Nếu giảm dưới 122.50, giá có thể nhanh xuống vùng 121.50 rồi phục hồi.

– Các mức chặn quan trọng trong ngày:

+ Chặn trên: 125.30 (R#1) – 126.80 (R#2) – 130.35 (R#3) – 133.90 (R#4).

+ Điểm Pivot: 121.73 (khung Pivot 120.70 – 122.76).

+ Chặn dưới: 121.75 (S#1) – 119.70 (S#2) – 118.20 (S#3) – 112.60 (S#4).

DỰ KIẾN BIÊN ĐỘ NGÀY

Dự kiến biên độ ngày 04/12/2019:

– NY T3: 122.76 – 125.30.

– NY T5: 123.43 – 127.53.

– NY T7: 125.28 – 129.38

– NY T9: 126.88 – 130.98.

Xu hướng chung trong ngày: Tăng giá (giảm rồi tăng đầu phiên – giảm giữa phiên – giảm – tăng – giảm cuối phiên).

(Thông tin mang tính tham khảo)

Huỳnh Nhật Hà