Loading...

Nhận diện xu hướng giá cà phê Arabica ngày 10/12/2019

10/12/19

 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Theo biểu đồ giá cà phê Arabica giao tháng 3/2020, từ mức giá hiện tại 128.40, trên cơ sở cập nhật phân tích kỹ thuật, có thể đề xuất nhận định như sau:

– Trên biểu đồ 4 giờ, xu hướng tăng giá dài hạn đã bắt đầu từ ngày 07/5/2019 theo cấu trúc 5 sóng đầy [1]-[2]-[3]-[4]-[5] trong đó thị trường đang ở giai đoạn cuối sóng (3) của sóng [3]. Sóng [3] bắt đầu phát triển từ vùng giá thấp ngày 16/10/2019 đang đi lên theo 5 sóng đẩy ở giai đoạn cuối sóng (3).

+ Theo biểu đồ 1 giờ, sóng (3) đang mở rộng sóng 5) theo 5 sóng đẩy 1-2-3-4-5 trong đó sóng 3 đạt được ở vùng 132 trong phiên hôm qua. Giá đang điều chỉnh theo sóng 4 dự kiến đạt được ở vùng 127.20 trong phiên hôm nay rồi đi lên theo sóng 5 dự kiến đạt được ở khu vực 132.xx – 134.xx trong đó dự kiến tiếp cận vùng 134.xx ở phiên ngày mai (11/12/2019) rồi đảo pha để bước vào giai đoạn điều chỉnh a)-b)-c) theo sóng (4) trong ngắn hạn. Lưu ý thị trường vẫn còn triển vọng tăng giá trong trung hạn theo sóng (5) nếu sóng (4) hoàn thành trong ngắn hạn.

+ Thị trường có thể điều chỉnh sâu hơn nếu có pha giảm dưới 126.50.

– Các mức chặn quan trọng trong ngày:

+ Chặn trên: 132.53 (R#1) – 136.67 (R#2) – 145.47 (R#3) – 154.27 (R#4).

+ Điểm Pivot: 127.20 (khung Pivot 126.60 – 127.80).

+ Chặn dưới: 123.73 (S#1) – 119.07 (S#2) – 114.93 (S#3) – 101.47 (S#4).

DỰ KIẾN BIÊN ĐỘ NGÀY

Dự kiến biên độ ngày 10/12/2019:

– NY T3: 127.20 – 132.53.

– NY T5: 129.27 – 134.50.

– NY T7: 131.22 – 136.45

– NY T9: 132.82 – 138.05.

Xu hướng chung trong ngày: Tăng giá.

+ Đầu phiên từ 16h15 – 19h00 NY T3 dao động thận trọng tại khu vực 128.00 – 129.80.

+ Giữa phiên từ 19h00 – 22h00 NY T3 dao động giảm chủ đạo tại khu vực 129.80 – 127.20 rồi phục hồi.

+ Cuối phiên từ 22h00 – 01h30 NY T3 dao động tăng chủ đạo tại khu vực 128.00 – 132.53.

(Thông tin mang tính tham khảo)

Huỳnh Nhật Hà