Loading...

Nhận diện xu hướng giá cà phê Arabica ngày 11/10/2019

11/10/19

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Theo biểu đồ giá cà phê Arabica giao tháng 3/2020, từ mức giá hiện tại 97.15, trên cơ sở phân tích theo Nguyên lý Sóng Elliott, nhận thấy rằng:

– Trên biểu đồ 1 giờ, đường giá đang duy trì xu thế giảm giá ngắn hạn và trung hạn theo sóng 3/ 3) là mô hình sóng đẩy động Motive Impulse (MI). Trước mắt nếu vùng 96.70 giữ vững thì đường giá có thể hồi lên khu vực 98 – 99 trước khi tiếp tục đà giảm ngắn hạn theo 5 sóng đẩy ở cấp độ sóng nhỏ hơn theo giai đoạn cuối sóng 3 hướng xuống các mức chặn 95.70 – 94.70 – 93.00. Sau khi sóng 3 hoàn thành thì đường giá có thể hồi lên theo sóng 4 (dưới 97) nhưng sau đó thị trường có thể đi xuống khá sâu và kéo dài theo sóng 5/ 3).

– Hôm nay, đường giá mở cửa phiên có thể có pha tăng giá dần đến khu vực 98.20 – 99.03 rồi giảm nhẹ về cuối ngày. Nếu diễn biến giá như dự kiến thì ở giai đoạn đầu tuần tới đường giá có thể suy yếu dần xuống mục tiêu 95.70 – 94.70 – 93.00 để hoàn thành sóng 3 trước khi phục hồi trở lại theo sóng 4. Khung giá 99 – 93 có thể chi phối thị trường trong ngắn hạn.

– Các mức chặn quan trọng trong ngày:

+ Chặn trên: 99.03 (#1) – 100.92 (#2) – 102.08 (#3).

+ Điểm Pivot: 98.43 (khung Pivot: 97.79 – 99.07).

+ Chặn dưới: 95.98 (#1) – 94.82 (#2) – 92.93 (#3).

DỰ KIẾN BIÊN ĐỘ NGÀY

Dự kiến biên độ ngày 11/10/2019:

– NY T12: 93.03 – 95.38.

– NY T3: 96.70 – 99.03.

– NY T5: 99.10 – 101.43.

– NY T7: 101.30 – 103.63.

Xu hướng chung trong ngày: Tăng giá (tăng đầu phiên – giảm giữa phiên – phục hồi cuối phiên).

(Thông tin mang tính tham khảo)

Huỳnh Nhật Hà