Loading...

Nhận diện xu hướng giá cà phê Arabica ngày 12/7/2019

12/07/19

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Xét trên biểu đồ 30 phút đối với cà phê Arabica giao tháng 9/2019, từ mức giá hiện tại 106.95, trên cơ sở phân tích kỹ thuật theo Nguyên lý Sóng Elliott và hệ thống chỉ báo kỹ thuật hỗ trợ, nhận thấy rằng:

1. Pha giảm ở ngày hôm qua xuống vùng 105.50 cho thấy lần thứ 4 trong mấy ngày gần đây giá không thể phá dưới cản 105 cho thấy đã hình thành chặn hỗ trợ mạnh tại vùng 105.30 – 105.50. Diễn biến mới củng cố kỳ vọng khả năng giá hình thành khung tích lũy giữa 105.30/105.50 – 109.30/109.50 theo mô hình sóng hình chữ nhật nằm ngang (Horizontal Rectangle). Điều đáng chú ý là dải băng phân định xu hướng theo hệ thống chỉ báo kỹ thuật của BlogDuBao.Com hiện nay trở thành đường trung gian (107 – 108) của khung giao dịch ngắn hạn (giữa 105.30 – 109.50). Dấu hiệu này cho thấy triển vọng ngắn hạn tiếp tục tích lũy trong khung giá này.

2. Trước mắt trong vòng 2 phiên, kỳ vọng giá duy trì pha tăng có cấu trúc 3 sóng Zigzag (ZZ) tiếp cận các mức chặn 108.00 – 109.50 trước khi đảo chiều để giảm giá trở lại trong ngắn hạn. Vùng 109.30 – 109.50 ứng với mức Fibo 38,2% của chu kỳ từ đỉnh 115.65 (ngày 05/7/2019) đến đáy tạm 105.30 (ngày 08/7/2019) là kháng cự mạnh và quan trọng.

3. Dải băng phân định xu hướng lúc này chỉ đóng vai trò kháng cự nhẹ (trung gian) khi lực mua và lực bán cân bằng.

DỰ BÁO XU HƯỚNG TRONG NGÀY

Xu hướng giá cà phê Arabica hôm nay được đánh giá như sau: Dự kiến đầu phiên giá có thể mở cửa chịu sức ép tại vùng 107.30 rồi dịch chuyển theo lộ trình như sau: 107.30 – 106.00 – 108.00 – 107.00.

Dự báo biên độ ngày 12/7/2019: 106.00 – 108.00.

Xu hướng chung trong ngày: Trung tính đến tăng giá nhẹ.

Lưu ý hôm nay là thứ Sáu cho nên dự kiến các thị trường cà phê có thể chịu sức ép giảm giá cuối ngày.

Lưu ý nếu cản tâm lý 105 bị phá thì giá có thể giảm về 103 rồi  có pha điều chỉnh tăng bình giá trở lại vùng 105.

(Phân tích mang tính tham khảo)

Huỳnh Nhật Hà